BEDRING: Anneline Vingsgård i Klagenemndsekretariatet er fornøyd med at behandlingstiden i Kofa går ned. (Foto: Kofa)

Saksbehandlingstiden i Kofa går ned

Kofa har aldri avgjort flere saker enn i 2020.

Publisert Sist oppdatert

Saksbehandlingstiden har gått betydelig ned i Klageorganet for offentlige anskaffelser (Kofa) på grunn av økning i antall avgjorte saker. Effektiviteten i håndhevelsen av regelverket for offentlige anskaffelser har dermed økt, skriver Anbud365.

– Selv om målet om tre måneders saksbehandlingstid ennå ikke er nådd, kan KOFA vise til gode resultater, sier direktør Anneline Vingsgård i Klagenemndsekretariatet, der Kofa inngår, til Anbud365.

Saksbehandlingstiden i Kofa er halvert til ca. seks måneder for uprioriterte klagesaker. Kofa-prosjektet som ble satt i gang i 2019 har dermed gitt resultater, konstaterer Vingsgård. Restansene har gått ned til 90 saker. Prosjektet er imidlertid ennå ikke helt i mål, men sekretariatet håper å nå målet om tre måneders saksbehandlingstid i løpet av 2021. Forbedringene har skjedd selv om antall klagesaker i Kofa har økt i 2020 og da spesielt saker med påstand om ulovlige direkte anskaffelser. 15 gebyr ble ilagt i 2020, mot tre i 2019.

Statistikk fra årsrapporten for 2020

- Det ble ifjor ble avgjort 194 Kofa-saker, opp 16 prosent fra året før.

- Saksbehandlingstiden for prioriterte saker gikk ned fra 62 dager i 2019 til 57 i 2020, for rådgivende saker ned fra 402 i 2019 til 272 i fjor. For gebyrsaker økte derimot saksbehandlingstiden fra 338 dager i 2019 til 353 i fjor.

- Administrativt klarte Klagenemndsekretariatet å gjennomføre den planlagte integreringen av en ny it-infrastruktur og få på plass en ny it-leverandør.