KLAR FOR STANDARDISERING: ITU har vedtatt standard for ny, strømgjerring og miljøvennlig strømforsyning for pc-er og andre elektroniske dingser. (Foto: Microsoft)

Endelig én felles strømforsyning?

Ny fellesstandard for miljøvennlig strømforsyning til pc-er og andre mobiler er godkjent av ITU.

Energieffektivitet og miljø er blant hovedgrunnene for utvikling av en ny standard for strømforsyninger til bærbare pc-er og andre batteridrevne it-dingser. Lavere utslipp av CO2 og andre klimaendrende gasser i produksjon, bruk og som avfall har vært sentralt.

Det er ITU, Den internasjonale teleunionen, har akseptert standarden ITU-T L.1002 "External universal power adapter solutions for portable ICT devices".

Reduserer strømforbruk

Den nye standarden fastsetter blant annet at hvilestrømforbruken skal ned til 20 prosent av dagens forbruk. Hvilestrøm er forbruket når ikke enheten lades eller brukes men der strømforsyningen er koplet til strømnettet. Med millioner av strømforsyninger produsert hvert år regner ITU med at klimagassutslippet kommer til å falle signifikant.

ITU går ut fra at over en million tonn med strømforsyninger produseres hvert år. Hvor mange som av ulike grunner kasseres er ikke kjent, men det neppe langt unna nyproduksjonen. En felles standard innebærer at behovet for en strømforsyning for hver dings forsvinner, noe som reduserer dette klimafottrykket også.

Halvering av e-avfall

Fra før er det standarder både for mobiltelefoner (ITU-T L.1000) og xDSL-modemer (ITU-T L.1001), noe som har hatt en viss effekt. Spesielt innen mobiler der nær nitti prosent av alle mobiler bruker usb-baserte ladere. Andelen har økt de siste årene.

- Elektronisk avfall er iferd med å vokse til en betydelig trussel mot en bærekraftig utvikling. L.1000-serien av standarder vil bidra til å oppnå miljømålene satt av verdenssamfunnet gjennom FN-avtalene om reduksjon. Blant annet vil standardene bidra til målet i Connect 2020 Agenda om halvering av elektronisk avfall innen 2020, sier generalsekretær Houlin Zhao i ITU til Cellular News.

ITU har hatt reduksjon av elektronisk avfall høyt på dagsorden siden 2012. Da vedtok det internasjonale rådet som styrer standardorganisasjonen at standarder, metodikk og publikasjoner skal fremme reduksjon og miljøvennlig ansvarlig håndtering av e-avfall.