NY JOBB: CGI Norge har ansatt Øivin Bilet i rollen som Director Consulting Services i avdelingen for Manufacturing & Retail.

Øivin Bilet gir CGI Norge mer tyngde på retail

CGI Norge har ansatt Øivin Bilet som direktør for konsulenttjenestene på avdeling for produksjon og butikkhandel.

Ifølge en pressemelding har CGI Norge ansatt Øivin Bilet i rollen som Director Consulting Services i avdelingen for Manufacturing & Retail. På norsk skulle det bli noe sånn som ansvarlig eller sjef for konsulenttjenestene på avdeling for produksjon og butikkhandel.

Øivin Bilet er i pressemeldingen beskrevet som en forretningskonsulent med bred ekspertise fra retailmarkedet, og med mer enn 20-års erfaring som bruker og leverandør av it-løsninger innen handel og logistikk. Han har hatt fokus på retail og kjedestyring, der Microsoft Dynamics AX har vært et sentralt verktøy.

Tidligere har Øivin Bilet jobbet i EG Norge, Columbus og Lindbak Retail System.