NORGESSJEFEN: Sami Seikkula er administrerende direktør i Opuscapita i Norge. (Pressefoto)

Han skal lede Opuscapita i Norge

Sami Seikkula er ny administrerende direktør for virksomheten i Norge.

Sami Seikkula har jobbet i finske Opuscapita i 15 år. Nå får han ansvar for selskapets virksomhet i Norge som ny administrerende direktør.

I løpet av tiden har Seikkula vært innom en rekke lederstillinger i selskapet, blant annet som sjef for den globale virksomheten innen finans og regnskap, og han har hatt ansvaret for å integrere oppkjøpte selskaper i Finland, Polen og Tyskland. 

Nå er han altså blitt norgessjef.

- 2015 vil bli et svært interessant år for OpusCapita og vi vil presentere mange nye tjenester og løsninger, sier Seikkula i en melding.

Endringer i konsernledelsen

Opuscapita leverer tjenester for finansielle prosesser, og er etablert i ni europeiske land, deriblant Norge og hjemlandet Finland.

I tillegg til ny norgessjef har selskapet også foretatt noen endringer i konsernledelsen. Ossi Phojola er utnevnt til midlertidig administrerende direktør, mens Mark Kent og Ulrich Schmitt er nye medlemmer i ledergruppen.