Per Storjord, Primesource
Per Storjord, Primesource

Starter i Primesource

Per Storjord går fra å være selvstendig konsulent til å bli fast tilknyttet Primesources satsing mot helsesektoren.

Per Storjord er ifølge en pressemelding ansatt i Primesource. Storjord har over 25 års erfaring med prosjekter med stor grad av brukerinvolvering. Han har spesiell kompetanse innen helsesektoren der han har jobbet som release-manager, program- og prosjektleder for virksomheter som Prosjekt Nytt Østfoldsykehus, Sykehuspartner, CSAM, OUS og Rikshospitalet.

Helseteamet

De siste 15 år har Storjord drevet som selvstendig konsulent. Nå skal han å styrke teamet i Primesource som jobber med helsesektoren. Primesource er en flere som Helseforetakenes innkjøpsservice (HINAS) har tildelt en rammeavtale for konsulenttjenester. Dette gjelder i alle regioner innen områdene program og prosjektgjennomføring, strategiplanlegging, rådgiving og innovasjon og arkitektur.