Foto: Apple

Apple utvider satsning på karbonfangst

Et lite dytt i ryggen for leverandørene for å kunne imøtegå nullutslipp i hele verdikjeden.

Publisert

For to år siden lanserte Apple det grønne fondet Restore Fund med en initial investeringsramme på $200 millioner. Nå utvides investeringen med det tilsvarende.

Ved å satse på løsninger der moder jord selv fjerner karbon på en naturlig måte kan man samtidig beskytte og tilbakeføre kritiske naturlige økosystemer, samtidig som man gir foretak som benytter seg av eksisterende teknologier som foreløpig ikke er utslippsfrie til å redusere sine utslipp.

Fondet håndteres profesjonelt av Climate Asset Management, og tar sikte på både å fjerne én million tonn med CO2 samtidig som fondet selv er profitabelt.

I tillegg til å ta hånd om kritiske økologiske systemer investeres det også i naturvennlige landbruks-prosjekter og -metoder og som også skal være lønnsomme. Det er etablert prosjekter i Sør-Amerika der man samtidig håper å benytte seg av LiDAR-teknologien i nyere mobile Apple-enheter for å kunne evaluere nytteverdien av satsningen.

Apple selv har satt seg fore å bli karbon-nøytralt gjennom hele sin produksjon innen 2030. Over 250 produksjons-partnere har allerede forpliktet seg til å benytte seg av fornybar energi i sin tilvirkning for Apple innen det samme året. 75% prosent av utslippene skal være fjernet helt innen den tid, og det resterende vil det kompenseres for gjennom satsninger i slike grønne fond.

Via Apple