C19: Datasikkerhet, personvern og GPDR i koronaens tid (Foto: Wikimedia)

Europeisk koalisjon for kontaktsporing

Apple og Google samarbeider om anonymisert kontaktsporing med desentralisert lagring over strømsparende Bluetooth LE. Tyskland velger i tillegg å gjøre kildekoden for både appen og serverløsningen åpent tilgjengelig. 

Publisert Sist oppdatert

Apple og Google overrasker med felles teknologi for kontaktsporing.

Løsningen skal bygges inn i operativsystemet, være strømbesparende, og dessuten anonym.

Deutsche Telekom og SAP

Reuters melder at en rekke europeiske land nå er enige om en felles tilnærming til nasjonale apper for kontaktsporing som et ledd i kampen for å hindre spredning av koronaviruset. De aktuelle landene er Østerrike, Estland, Finland, Tyskland, Italia, Portugal og Sveits.

Og det er prinsippet som Apple og Google har utarbeidet som legges til grunn: Nasjonale apper baserer seg på et rammeverk som tar utgangspunktet i anonymitet.

Kontaktsporing basert på ikke-sporbarhet av personer? Faktisk. Informasjonen lagres lokalt og kryptert på din egen mobil helt til eventuelt en melding om kontaktsmitte sendes gjennom systemet. Informasjonen er ikke knyttet til steds-data.

De ulike landene lager sine egne løsninger, men samtidig vil reiser på tvers av landegrenser - når den tid kommer - gjøre det vanskelig å opprettholde dette vernet ved at færre antakelig vil velge å installere mange ulike apper. Der man baserer seg på Apple og Google-løsningen vil man unngå dette.

I Tyskland velger man til og med å publisere kildekoden når appen er klar snarlig. Den utvikles for tiden av IKT-firmaet (Deutsche) Telekom og programvare-giganten SAP. Også serverløsningen vil det bli mulig å få innblikk i for utviklere slik at man i fellesskap kan sikre personvernet.

Appen er ment å lanseres i midten av juni. Og selv Storbritannia skal visstnok re-vurdere sine valg i den forbindelse. Kun Frankrike står steilt på sitt.

Via Golem