WWW: Microsoft Edge vil bli tilgjengelig også for macOS i løpet av 2019. (Foto: Microsoft)

Microsoft Edge går for Chromium...

... og kommer også til macOS. Dårlig for konkurransen, men bra for standardiseringen.

Publisert Sist oppdatert

Microsoft tar en U-sving og bygger om Windows 10-nettleseren Edge.

Edge vil fremover bli bygget på et Google Chromium-understell, som igjen er bygget på Apples WebKit. Og Microsoft tar faktisk Edge også til macOS.

Microsoft Edge for Windows og macOS

Nettleseren Edge har ikke blitt noen suksess for Microsoft. Da den først ble lansert med Windows 10, var det ikke en gang støtte for programtillegg, og heller ikke Java. Det siste kunne kanskje betraktes som en fordel, men uansett gjenstår det faktum at Edge ikke er mer populær enn IE 6.

Så Microsoft velger å gå for åpen kildekode – og det stadig oftere i senere tid – i form av Googles Chromium. Sistnevnte er en forgrening («fork») av Apples WebKit, som også underbygger Safari-nettleseren.

Blink-motoren

Betyr det at Google Chrome kommer til Windows Store? Antakelig ikke, men om ikke annet så vil faktisk Microsoft bidra til å gjøre Chromium-basen bedre ved å bidra til åpen kildekode-prosjektet. Nettet og visning av sider vil bli mer standardisert, og det vil bli enklere for utviklere å teste webinnhold mot en felles motor.

Men i praksis vil dermed kun Firefox med Gecko-motoren bli stående som en reell konkurrent til røkla. Frykten er selvfølgelig en svekkelse av konkurransen, og dermed ny funksjonalitet.

Hva blir så veien videre for Microsoft Edge? I første omgang vil utviklere kunne teste den nye versjonen fra begynnelsen av 2019, og etter hvert vil sluttbrukere kunne gjøre det samme. Ambisjonen fra Microsofts side er å bringe Edge til både Windows 10, Windows 8 og Windows 7, i tillegg til ARM og altså også macOS. For sistnevnte vil dette antakelig først skje mot slutten av året.

Via Microsoft