C19: Alle piler peker nedover (Foto: Apple)

Apple publiserer mobilitetsdata

Korona-pandemien setter spor: I Norge har Apple data som - ikke overraskende - viser en tilbakegang for både motorisert ferdsel men også gange. Størst er nedgangen innen kollektiv transport.

Publisert Sist oppdatert

Apple har publisert globale mobilitetsdata for perioden januar til april.

Dataene er basert på rute-forespørsler fra kart på Apple-maskinvare, og viser tall for både gange, kollektivreiser og motorisert ferdsel.

Apple og mobilitetstrender

Dette er ment som et bidrag i den globale kampen mot korona-epidemien, slik at byer, regioner og land kan planlegge for sosial distansering på et makro-nivå.

Dataene er anonyme og kan ikke knyttes til person, og er også kam-filtrert til et visst nivå. Apple gjør disse tilgjengelige i en begrenset periode, og de kan uansett ikke benyttes til å stedfeste enkeltpersoner. Personvern er som kjent en kjerneverdi for Apple.

Apple utvikler for tiden i samarbeid med Google bakenforliggende teknologier som kan benyttes til å utvikle applikasjoner og lokale løsninger for kontakt-sporing av COVID-19-smitte. Det er ventet at en nasjonal app vil lanseres snarlig også i Norge, utviklet av Folkehelseinstituttet.  

Du kan sjekke tallene for din by, eller andre land, hos Apple her.

Fasiten for Norge som land er som følger: Motorisert ferdsel ned 34%, gange ned 43%, og kollektiv transport ned 63%.

Via Apple

Mobilitetstrender for Norge i perioden januar til april