FOUNDATIONDB: Et oppkjøp fra 2015. (Ill.: Pixabay.com)

Apple-database som åpen kildekode

FoundationDB er nå å finne på Github – det betyr at alle kan fritt laste ned løsningen, gratis.

Publisert Sist oppdatert

Apple har gjort databaseløsningen FoundationDB tilgjengelig på Github som åpen kildekode.

FoundationDB antas å være benyttet for Apples skylagringstjeneste iCloud.

En rekke underliggende komponenter og teknologier for Apples operativsystem macOS er tilgjengelig på samme vis, og det mest berømte eksempelet fra moderne tid er selvfølgelig det egenutviklede utviklingsspråket Swift.

FoundationDB

FoundationDB er en distribuert database som er beregnet for å kunne håndtere store mengder med strukturert data på tvers av standard-servere. 

Dataene struktureres som en dictionary i par av nøkkel og verdi. Alle operasjoner gjør bruk av ACID, et sett av regler som skal sikre konsistens i databaser, slik at integriteten sikres selv om uforutsette feil skulle oppstå. 

FoundationDB er spesielt utviklet med tanke på intensive lese/skrive-operasjoner, men kan med hell også benyttes til omfattende skrive-intensive laster. 

FoundationDB kan kompileres for macOS og Linux. Du finner det hele på GitHub her.