Foto: EU

De seks bukkene bruse

Apple, med flere, er designert som portvoktere under EUs Digital Markets Act (DMA).

Publisert

EU har altså designert seks ulike selskaper som portvoktere i de digitale markedene: Selskaper som tilbyr plattformer som står mellom foretak og forbrukere, sett i forhold til plattformens kjernetjenester. 

Eller sagt med andre ord: Som kan kontrollere sluttbrukeres tilgang til en essensiell plattforms tilbud. Totalt 22 kjernetjenester for disse plattformene er identifisert.

Disse selskap er: Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft og Samsung.

Apple er i EUs søkelys for AppStore, iOS og nettleseren Safari.

Digital Markets Act

EUs Digital Markets Act skal sikre åpenhet for viktige digitale tjenester, og forhindre portvoktere i å håndheve urettmessige restriksjoner overfor foretak og forbrukere. DMA trådte i kraft i slutten av 2022.

Parallelt til dette har EU-kommisjonen startet granskning av Microsoft og Apples påstander om at en rekke av deres tjenester i praksis likevel ikke kvalifiserer som portvoktere. Dette gjelder tjenestene iMessage for Apple, og Bing, Edge og Microsoft Advertising for Microsoft.

Kommisjonen skal også granske hvorvidt iPadOS likevel skal omfattes av definisjonen selv om operativsystemet ikke møter terskel-kriteriene. Samtidig ble det kjent at enkelte tjenester fra Microsoft og Samsung (Gmail, Outlook.com og Samsung Internet Browser) skal unntas klassifikasjon som kjernetjenester for en plattform.

Intermediære tjenester

Kjernetjenestene på disse plattformene er intermediære nettjenester som:

 • AppStore
 • Søkemotorer
 • Sosiale medier
 • Visse meldingstjenester
 • Videodeling
 • Virtuelle assistenter
 • Sky-tjenester
 • Operativsystemer
 • Nett-markeder
 • Reklametjenester 

Det er tre kvalitative kriterier som definerer hvorvidt et selskap antas være en portvokter etter lovens definisjon:

 •  Når selskapene når et visst volum på omsetningen i EUs økonomiske sone, og dessuten tilbyr nevnte tjenester i minst tre av unionens medlemsland, og
 • Når selskapet tilbyr en slik kjernetjeneste for 45 millioner sluttbrukere per måned og 10'000 foretak i EU per år, og
 • Når selskapet har innfridd det andre kriteriet i løpet av de siste tre årene.

 Klassifiseringen skal nå på høring i en 45 dagers periode. Dersom klassifikasjonene opprettholdes må selskapene innfri en lang rekke krav.