Foto: Emojipedia

Forhåndsvisning på kommende emoji

Dette er et lite utvalg av det som trolig kommer i fremtiden, inkludert nyvinningen retningsubestemte emoji.

Publisert

Mandag 17. juli er det World Emoji Day, om du trengte en grunn til å feire.

Og i den anledning viser Emojipedia frem noen utkast til hva som ligger i horisonten. Rent grafisk har man latt seg inspirere av Apples grafiske uttrykk, men dette er altså deres eget design.  

Dersom forslagene som ligger på bordet blir vedtatt, noe de typisk blir, så vil vi (antakelig først i løpet av våren 2024) med iOS 17 få en fersk serie med nye bildeikoner. 

Det som er verd å merke seg er at det foreslås retningsbestemmelse som en mulighet. Idag er de fleste emoji orientert mot venstre der en orientering eller bevegelse er antydet. Som for eksempel en løpende person. 

Dette skal kunne suppleres med en "facing right"-versjon i fremtiden. Om dette løses med kun en speilvending, eller med et spesielt design, er opp til de enkelte aktørene som implementerer emoji-spesifikasjonene. Hittil er det identifisert 108 emoji som kan retningsbestemmes.

Du kan lese mer hos Emojipedia her.