SKJERMTRØBBEL: Enkelte eiere av Iphone 6 Plus har fått problemer med skjermen. Noen kaller problemet «berøringssyke». (Foto: Toralv Østvang)
SKJERMTRØBBEL: Enkelte eiere av Iphone 6 Plus har fått problemer med skjermen. Noen kaller problemet «berøringssyke». (Foto: Toralv Østvang)

Iphone 6 Plus med berøringssyke

Apple innfører nå reparasjonsprogram for Iphone 6 Plus med skjermproblemer. Det meldes om få tilfeller i Norge.

I Norge er det så langt meldt om forholdsvis få tilfeller der Iphone 6 Plus-skjermen – eller hele mobilen – må byttes ut på grunn av skjermproblemene som er påvist.

Selv om hele mobilen må byttes, kan man i henhold til det nye programmet som Apple kunngjorde 17. november, få gjort jobben til kostnadene for skjermbytte. Apple oppgir den norske prisen for dette til kr 1.649,75.

I mange tilfeller sørger imidlertid de norske garanti- og reklamasjonsbestemmelsene for at feilene fikses kostnadsfritt for brukeren, opplyser Apple-forhandleren Eplehuset til Macworld.no.

Berøringssyke

Enkelte Iphone 6 Plus-mobiler har fått berøringssyke. «Touch disease» er det nye begrepet for et problem med skjermen som har rammet et antall enheter av Iphone 6 Plus.

Det var det kjente amerikanske nettstedet Ifixit som satte navn på problemet i en artikkel i august.

Det dreier seg ifølge nettstedet om to typer feil som har dukket opp på utvalgte enheter av Iphone 6 Plus, melder IDGs nyhetstjeneste. Iphone 6 og 6 Plus ble lansert i september i 2014.

I noen tilfeller har det dukket opp en grå blafrende stripe øverst på skjermen på Iphone 6 Plus. I andre rapporter snakkes det om at den berøringsfølsomme skjermen ikke lenger reagerer på berøringer.

Uenige om årsaken

Apple og Ifixit-nettstedet er uenige om hva skjermproblemene på Iphone 6 Plus egentlig dreier seg om.

Apple ser ut til å sette problemet i sammenheng med hvordan brukerne håndterer mobilen, mens Ifixit mener problemet avslører en designsvakhet ved Iphone 6 Plus – en svakhet som ifølge Ifixit også gjelder den vanlige Iphone 6.

I kunngjøringen fra Apple heter det at smartmobiler kan få blafrende skjerm eller berøringsproblemer – Multi-Touch issues – etter å ha blitt sluppet ned flere ganger på en hard overflate.

Ifixit mener imidlertid at problemet stikker dypere. Det hjelper ikke bare å skifte skjermen, for den grå flimrende stripen dukker opp igjen på den nye skjermen også, hevder Ifixit. Nettstedet viser til eksperter på mobilreparasjoner som mener at problemet skyldes at to kontrollbrikker på et av kretskortene i mobilen har lett for å løsne.

Bare få i Norge

Kommunikasjonssjef Hallvard Opheim hos Apple-forhandleren Eplehuset sier til Macworld.no at det er kommet inn ganske få henvendelser fra Iphone 6 Plus-eiere om dette problemet.

Selv om det lave antallet gjør det vanskelig å trekke noen sikre konklusjoner, ser det ifølge Eplehuset ut til at flertallet av sakene så langt ikke er forbundet med fysiske skader. Disse sakene er blitt dekket av garanti- og reklamasjonsrett, ifølge Opheim.

– Samtidig har vi også sett en del tilfeller der det åpenbart er fysiske skader som har forårsaket slike feil, men dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle, sier Opheim.

Apples program for reparasjon til prisen av skjermbytte i stedet for full bytteenhet gjelder også i Norge. – Men dette endrer ikke på reparasjoner som utføres innenfor norsk garanti- og reklamasjonsrett, som selvsagt er kostnadsfritt for brukeren, sier Opheim.

Prisen for skjermbytte fra Apple Norge er cirka 1.650 kroner inklusive mva., mens prisene hos autoriserte verksteder kan variere noe. Eplehuset tar 1.999 kroner for skjermbytte på Iphone 6 Plus, opplyser selskapet.

De som har hatt en reparasjon på Iphone 6 Plus hos Apple eller et autorisert Apple-verksted for slik symptomer – fysisk skade og påfølgende problemer med skjermen eller med berøringsfølsomheten – og som har betalt full pris for bytteenheten, vil nå bli kontaktet av Apple, som vil vurdere om reparasjonen omfattes av programmet. I så fall vil de få refundert mellomlegget fra skjermbytte til full bytteenhetpris, heter det.

Kunder som har fått utført et slik bytte og som ikke blir kontaktet av Apple, anmodes om selv å ta kontakt med Apple om dette.

Her er link til Apples informasjon om reparasjonsprogrammet.