EU: Siste ord i saken, er ikke sagt. (Foto: Guillaume Périgois/ Unsplash)

EU anker Apple-dommen

EU-kommisjonen har i siste liten levert inn en anke på den tidligere kjennelsen i den famøse skatte-saken mot Apple og Irland. Saken kommer derfor opp for Den europeiske unions domstol.

Publisert Sist oppdatert

EUs nest høyeste domstol frikjente tidligere både Apple og Irland i saken som kommisjonen hadde anlagt. 

Saken, som dreier seg om en skatte-restanse på 13 milliarder Euro datert 2016, ankes nå inn for EUs øverste rettsinstans – Den europeiske unions domstol. Se også vår tidligere sak her.

Apple og Irland vs. EU-kommisjonen

EU-kommisjonen har tidligere hatt tilsvarende saker oppe mot selskap som Starbucks og Nike, og vunnet frem med sine synspunkter. Det kan muligens se ut som om tilbakeslaget fra tidligere denne sommeren er av mer jurist-teknisk art, så det er en del som tyder på at kommisjonen vil få viljen sin til slutt.

Apple har satt av midler til å dekke kravet slik de er forpliktet til, og sier på generelt grunnlag at selskapet betaler alle sine skattemessige forpliktelser. Apple er for øvrig verdens størst skatteyter.

I praksis er det dog slik at den europeiske fortjenesten har blitt sluset gjennom både Irland og også Nederland gjennom fordelaktige skatteavtaler. Stridens kjerne står om hvorvidt Apple har mottatt urettmessige fordeler som andre ikke har hatt tilgang til. 

For øvrig er det en prosess igang der OECD forsøker å samle 137 land til å inngå gjennomgripende skatte-reformer spesielt tilpasset de globale teknologiselskapene. Tim Cook har uttalt seg fordelaktig om dette tiltaket - les mer om dette hos Reuters

Via EU