CO2: Innovative prosesser tas ibruk, slik som aluminiums-produksjon som kun slipper ut oksygen (Foto: Apple)

Apple blir karbon-nøytral innen 2030

Selskapet, som allerede er utslipps-fritt på administrasjons-siden, skal ha en komplett utslippsfri produkt-portefølje innen ti år. Apple selv har direkte fasilitert utslipps-fri aliminiumsproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Apple ønsker å redusere sitt klima-fotavtrykk.

Ikke bare redusere, men faktisk eliminere: Innen dette tiåret skal all produksjon, og dermed alle produkter, være klima-nøytrale. 

Apple uten klima-fotavtrykk

En utslipps-fri iPhone, med andre ord. Dette løftet kommer i tillegg til de ambisjonene man har om kun å fremstille elektrovarer med resirkulerte edle metaller siden disse ofte utvinnes i konfliktområder.

Forpliktelsen innebærer en reduksjon av utslipp på opptil 75 prosent i perioden, og innovative prosesser for karbon-fangst for de resterende 25%. 

Et eksempel på hvor delaktig selskapet er i å drive utviklingen fremover er et direkte-engasjement i alumiums-fremstilling. Apple finansierte og bidro med teknisk kompetanse i et samarbeid mellom Alcoa og Rio Tinto for å fjerne utslipp av klimagasser i smeltingen.

Dette resulterer i anode- og katodematerialer som både varer lengre men også slipper ut kun oksygen som del av smelteprosessen. 

I tillegg er Apple også delaktig i prosjekter innen karbonfangst og fornybar energi.

Via Apple