Foto: Apple

Fremskritt mot klimamålene

Apple kan melde om progresjon, og publiserer egen klimarapport på nett.

Publisert

I år 2020 ble Apples drift, utenom produksjonen, karbonnøytralt.

Det neste målet er innen 2030 å gå i null for hele selskapet. Dette arbeidet inkluderer nødvendigvis underleverandører og produsenter.

Nå publiseres en statusrapport. Blant høydepunktene finner vi:

  • 45% reduksjon av utslipp i hele verdikjeden
  • Oppfordring om å redusere CO2-utslipp hos produsenter
  • Nye $200 millioner til fond for klimasatsninger
  • En helhetlig strategi for vann-ressurser
  • Økt bruk av resirkulerte materialer
  • Redusert bruk av plast i emballasje
  • En ny standard innen grønn rensing av elektronikk

Apple ble også premiert for innsatsen med prisen 2022 Impact Award fra GC3 (The Green Chemistry & Commerce Council), og har i tillegg satsningsområder innen teknologiutvikling blant minoriteter kalt Impact Accelerator.

Miljørapporten redegjør i mer detalj også for hvordan klimaavtrykket er redusert i produktserier som iPhone og Mac, blant annet ved å øke graden av gjenvunne materialer. Og hvordan hele leverandørleddet nå står for en produksjon av 13,7 Gigawatt med fornybar energi, blant annet ved hjelp av vindparker i Danmark og Sverige.

Apples Environmental Progress Rapport finner du her.

Via Apple her og her.