NETTBELASTNING: Apple Music-tjenesten kan komme til å belaste mobilnettene kraftig, ifølge en kanadisk rapport.
NETTBELASTNING: Apple Music-tjenesten kan komme til å belaste mobilnettene kraftig, ifølge en kanadisk rapport.

Mobilnettet presses av Apple Music og Netflix 

Veksten i trafikken hos nettjenestene Netflix og Apple Music blir en stor utfordring for mobiloperatørene.

Det er det kanadiske nettverksselskapet Sandvine som hevder dette i en rapport som fokuserer på mobilnettene i Europa og Asia.

– Alle mobiloperatører må tenke grundig igjennom hvor de skal håndtere den økte etterspørselen etter kapasitet som disse tjenestene vil kreve fra nettverkene og hva slags typer abonnementsløsninger som vil passe abonnentene best, heter det i konklusjonen i rapporten.

Netflix-vekst i vente

I konklusjonen henvises det spesifikt til planene som Netflix har om å være etablert i over 200 land innen utgangen av 2016, i kombinasjon med den økte populariteten som Apples nye musikktjeneste ser ut til å få.

Firmaet Sandvine, etablert i 2001 av en gruppe Cisco-medarbeidere som nettopp var blitt rammet av nedbemanning, driver blant annet med utvikling av løsninger som skal forhindre trafikkork i tele- og mobilnettet.

I rapporten Global Internet Phenomena Report: Asia-Pacific & Europe heter det at Netflix vokser sterkt i de nye markedene i Europa som de har etablert seg i det siste året. Netflix står for nesten 10 prosent av trafikktoppene på nettet i Østerrike og Frankrike, ifølge Sandvine.

Apple Music, som nyter godt av en tre-måneders gratis prøveperiode for brukerne, har gått forbi Spotify som ledende musikkstrømmetjeneste i mobilnettene i Australia og New Zealand.

Youtube på topp

Youtube er den ledende mobilapplikasjonen både i Europa og i Stillehavsasia, og er dermed også den ledende aktøren i mobiltrafikk globalt.

Sandvine-rapporten påviser videre at internettspill er en kraftig trafikkdriver i fastnettet.

Blant observasjonene som er notert, er også at et europeisk flyselskap har kommet frem til at de tre mest populære applikasjonene i luftfarten, målt på båndbreddeforbruk, er Facebook, generell internett-surfing og Apples Imessage-tjeneste.