WWDC: Avanserte nettverksfunksjoner i iOS 10 og macOS Sierra (Foto: Apple)
WWDC: Avanserte nettverksfunksjoner i iOS 10 og macOS Sierra (Foto: Apple)

Apple med avanserte nettverksfunksjoner

WWDC 2016 lanserte nye verktøy og muligheter for utviklere av apper for iOS 10 og macOS Sierra.

Publisert Sist oppdatert

Under den årlige utviklerkonferansen WWDC benyttet Apple anledningen til å oppdatere utviklere med nye verktøy for avanserte nettverksfunksjoner for iOS 10 og macOS Sierra.

Det hele fant sted i en egen sesjon kalt Networking for the Modern Internet. Video for hele hendelsen kan ses enten i Apples egen WWDC-app eller ved følge lenken nederst på siden.

Spesifikt så gjaldt det nye funksjoner for iOS 10 og macOS Sierra relatert til ECN, IPv6, internasjonale tekstegn i nettverksprotokoller, mobil-nett versus Wi-Fi, samt QOS (Quality of Service) for nettverk. 

IPv6

Belgia leder an internasjonalt innen utrulling av IPv6, men også Apple ser at nettverkstrafikk til nettsiden deres til 70% kommer vi denne protokollen. IPv6 vi gi raskere lasting av nettsider.

For oppdaterte apper vil det bli mulig å få generert syntetiske adresser mellom IPv6 og IPv4 over NAT64, assistert av en  DNS64 DNS-server. Dette er relevant ikke bare for eldre infrastruktur, men også for tingenes internett.

ECN

ECNer (Explicit Congestion Notification) en mekanisme som gjør at rutere kan fortelle datasentre og også enheter at de sender datatrafikk raskere enn mottakeren klarer å håndtere. Implementering av ECN vil sikre stabilitet i transaksjoner ved å skalere ned trafikken før datapakker droppes.

Apple har delvis implementert denne teknologien siden  iOS 9.3 og OS X 10.11.5, og i de første beta-versjonene av iOS 10 og macOS Sierra er ECN 100 prosent operativt. 

Internasjonale tegn i nettverking

ASCII definerte siden 1965 og i en god stund fremover tegnsettene for datamskiner, før dette ble avløst av Unicode. Unicode har per idag over 120.000 tegn fra 129 språk, i tillegg til emoji.

Bruk av internasjonale tegn og aksenter, slik som de norske tegnene æ ø å, har vært delvis mulig men vil fremover støttes fullt ut ved at både UTF-8 og punycode implementeres av Apple i operativsystemene. Det gir også utviklere anledning til å bruke spesialtegn for både Bonjour-tjenester samt DNS-adresser.

Mobilnett vs. Wi-Fi

Per idag håndteres den sømløse overgangen mellom trådløse nett og mobilnettet i mobile enheter gjennom den tjenesten kalt Wi-Fi Assist. Utfordringen har vært knyttet til grensetilfellet i overgangen mellom disse, der dekningen og signalet blir svakt. For å unngå problemer eller høye datatrafikk-regninger kan utviklere nå konkret definere intensjon for transaksjonene. For sluttbruker vil dette skje transparent i bakgrunnen.

Quality of Service

Med iOS 10 og macOS Sierra lar Apple nå utviklere definer hvilken nettverksytelse de behøver til en av fire klasser av trafikk: Interaktiv lyd, interaktiv video,  ordinær ytelse (best effort) eller bakgrunnstrafikk (scavenger).

Distinksjonen er viktig slik at trafikk kan optimaliseres for den respektive bruken - for filoverføring må aller pakker overføres med hell på bekostning av hastighet, mens man for lyd- og videosamtaler kan akseptere pakketap til fordel for sanntidsoverføring med lav latency

Video fra hele sesjonen kan ses på Apples utviklersider her.

Via ArsTechnica