PATENTSTRID: Nokia og Apple har mange ganger ligget i pantentstrid, men har nå ryddet opp i uenighetene. (Ill.: Pixabay.com)

Apple og Nokia blir venner – igjen

Nok en gang har Nokia og Apple begravd stridsøksen og signert en omfattende patentavtale.

Apple, Nokia og tredjepartsselskaper som forvalter en del patenter på vegne av Nokia, har en lang historie med rettstvister knyttet til bruk av teknologier som Nokia hevder å ha patent på.

Finske Nokia var i sin tid verdens største mobiltelefonprodusent, men solgte den delen av virksomheten til Microsoft i 2014.

I 2011 inngikk Nokia og Apple et forlik etter en lengre tvist, men før jul i fjor brakte det løs igjen. Apple saksøkte tredjepartsselskaper som forvalter Nokia-patenter, mens Nokia svarte med å saksøke Apple direkte.

– Aggressiv patentstrategi

Apple hevdet den gang at Nokia overførte patenter til tredjepartsselskaper – såkalte patent assertion entities, forkortet PAE-er – som ledd i en aggressiv strategi for å tjene mer penger på gamle patenter, noe som ifølge Apple er konkurransevridende.

Nokia på sin side saksøkte Apple med beskyldninger om at Apple skyldte Nokia penger for bruk av Nokia-patenter i Apples produkter.

Forlik med betaling

Nå har selskapene inngått nok et forlik og er blitt enige om en flerårig patentlisens for Apple. Det følger også en del penger med i forliket – en betaling fra Apple til Nokia der beløpet ikke er offentliggjort.

Nokia betegner forliket som «en meningsfull avtale mellom Nokia og Apple». – Dette endrer vårt forhold til Apple fra å være motstandere i retten til å bli forretningspartnere som arbeider til det beste for våre kunder, sier Maria Varsellona i en pressemelding. Hun leder den juridiske virksomheten hos Nokia og er ansvarlig for Nokias forretningsdrift knyttet til patentlisensiering.

Også Apple gir uttrykk for tilfredshet. – Vi er fornøyd med denne løsningen på vår diskusjon, og vi ser frem til å utvide vårt forretningsforhold til Nokia, sier Jeff Williams, som er ansvarlig for den daglige driften hos Apple – Chief Operating Officer (COO).