HEI: Siri lytter ikke kontinuerlig men blir kun aktivert gjennom triggerordene "Hei Siri"(Foto: Apple)

Siri får bedre personvern

Inntil videre har Apple trukket ut kontakten for transkripsjon av Siri-lytt fra tredjepart. I løpet av høsten må man sels aktivt melde seg på for at selskapet skal kunne bruke opptak til kvalitetsforbedring.

Publisert Sist oppdatert

Apple endrer Siri-rutiner i forbindelse med personvern.

Etter at det ble kjent at Apple benyttet seg av innleid hjelp til å transkribere Siri-kall ringte det en bjelle. 

Det var spesielt praksisen med at også ikke-intensjonale forespørsler ble tekstet som vekket harme. Det skal ha dreid seg om samtaler av privat karakter, og har inkludert alt fra generell romlyd, diverse menneskelig aktivitet, til fortrolige samtaler med helsepersonell og liknende.

Apple fremholder spesielt at det som skiller deres digitale assisten Siri fra konkurrentene er at denne faktisk ikke lytter kontinuerlig. Det er kun når man aktiverer assistenten gjennom triggerordene "Hei Siri" at videre forespørsler blir sendt videre til serverne for analyse. 

Apple liker også å påpeke at selskapet har fokus på personvern og privatliv, og heller ikke har som forretningsmodell å aggregere og analysere data fra sine kunder. 

I tillegg er det slik at lydopptakene ikke er knyttet til en personlig AppleID, men derimot til en identifikator-kode som slettes etter en tid slik at det ikke er mulig å identifisere maskinvare og dermed også indirekte brukeridentitet.

Inntil videre er altså praksisen med menneskelig kvalitetssikring av opptakene stoppet, og vil først gjenopptas til høsten når man har fått på plass programvareoppdateringer som overlater til brukerene å velge om de selv ønsker å være del av ordningen. Det skal også bli enkelt å melde seg ut dersom man har meldt seg på.

Via Apple