SAMMEN: Jalal Bouhdada, CEO i Applied Risk og Liv Hovem, CEO, DNV Accelerator.jpg
SAMMEN: Jalal Bouhdada, CEO i Applied Risk og Liv Hovem, CEO, DNV Accelerator.jpg

DNV blir verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør

DNV kjøper Applied Risk - skaper verdens største industrielle cybersikkerhetsaktør i kombinasjonen av it- og ot-sikkerhet.

Ifølge sikkerhetsselskapet Fortinet ble i 2020 ni av ti bedrifter innen energi, transport, helse og vareproduksjon utsatt for et angrep på datasystemer som styrte selskapenes industrielle operasjoner. Gartner forutser samtidig at i løpet av dette tiåret vil cyberkriminelle gå lenger enn å angripe for økonomisk vinning, og gradvis benytte industrielle operativsystemer som våpen for å skade menneskeliv. I en undersøkelser fra Forrester Research svarer 63% av de spurte at sikkerheten til deres ansatte er sterkt eller til og med kritisk påvirket av brudd på cybersikkerheten.

– Industriell infrastruktur som vindparker, olje- og gassfelt, skip, fabrikker eller medisinsk utstyr har nå en høyere risiko for å bli utsatt for nye former for cyberangrep, ettersom kontrollsystemene deres blir stadig mer sammenkoblet. Dette setter verdier, miljøet og til og med liv i fare. DNV investerer derfor betydelig i å bygge en kraftfull forsvarsstyrke for kundene våre. Ved å slå oss sammen med Applied Risk tar vi sikte på å danne et industrielt kraftsenter for cybersikkerhet. Sammen vil vi hjelpe våre kunder til å håndtere den økende digitale risikoen, sier Remi Eriksen, konsernsjef og administrerende direktør i DNV.

Applied Risk ble grunnlagt i 2012 og jobber med cybersikkerhetsløsninger for industrielle sektorer. Det Amsterdam-baserte selskapet har vært med på å definere en rekke industristandarder og ledet utviklingen av sikkerhetsstrategier for nasjonale myndigheter. Applied Risk har en bred kundeportefølje og styrker kompetansen til selskaper innen energi, transport, gruvedrift, vareproduksjon, samt maritim og farmasøytisk sektor.

– DNV og Applied Risk deler en felles visjon om å sikre industrielle eiendeler fra cyberangrep, en trussel som øker både i størrelse og kompleksitet. Dette partnerskapet samler to toneangivende organisasjoner innenfor industriell cybersikkerhet. Vi vil også satse tungt på forskning og innovasjon innenfor dette området fremover. Slik vil vi bli en banebrytende industriell cybersikkerhetsaktør som hjelper kundene våre til å håndtere nye trusler fra cyberkriminelle, sier Jalal Bouhdada, administrerende direktør i Applied Risk.

Har høye ambisjoner

Applied Risk og DNV vil operere sammen under merkevarenavnet DNV. Et kombinert lederteam fra begge selskapene vil bygge et felles cybersikkerhetsselskap med ambisjon om betydelig vekst innen utgangen av 2025.

– Cybersikkerhet vil spille en viktig rolle i DNVs vekststrategi i de kommende årene, sier Liv A. Hovem, daglig leder i DNVs Accelerator, et nytt forretningsområde som fokuserer på å utvikle nye tjenester og virksomheter i DNV.

– Å bringe sammen de to ledende teamene til Applied Risk og DNV er første steg i planen vår om å bygge et kraftsenter for industriell cybersikkerhet. Etter hvert som selskapet vokser, vil vi ansette flere talenter som sammen med DNVs 12.000 industrieksperter vil jobber med noen av verdens mest avanserte og komplekse cybersikkerhetsprosjekter, legger Hovem til.