TRAFIKKAGENTER: Sansju Suganthan (9) og Silje Djurhuus (10) står sammen med rektor Leif Arild Haaland og byråd Guri Melby. – Med appen kan man sikre hva som er bra og dårlig ved skoleveien, forteller Sansju. Silje forteller at hun allerede har planer om å rapportere inn humpete veier. (Foto: Stine Marie Hagen) 

43000 nye agenter

Med mobilappen Trafikkagenten ønsker Bymiljøetaten å skape tryggere skoleveier.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag var elevene på Bryn barneskole samlet i skolegården da byråd Guri Melby (V) holdt åpningstale under lanseringen av Trafikkagenten.

– Nå skal jeg gi dere ett oppdrag, sa Melby fra talerstolen, og oppfordret barna til å ta i bruk den nye applikasjonen som gjør at 43.000 Oslobarn kan registrere seg som trafikkagenter.   

Som et spill

Appen er laget som et slags spill, og barna skal enkelt kunne melde inn trygge – eller utrygge områder der de ferdes.

Skolebarna får via Fronter tildelt hvert sitt unike agentnummer som de logger inn i applikasjonen med. Dette nummeret er det kun læreren for hver enkelt klasse som har oversikt over. 

Agentene kan enkelt velge grønn tommel for trygg vei, eller rød for dårlig. 

Elevene blir sporet gjennom telefonens GPS-funksjon, og har mulighet til å rapportere inn utrygge områder i samme øyeblikk som de møter dem. De unge agentene forblir anonyme, og første minutt av sporingen blir slettet, slik at ingen kan finne ut hvor barna bor. 

Et samarbeid

– Dette er et samarbeid på tvers av etaten og det offentlige, forteller Israr Khan, som er avdelingsleder i Capgemini. Det er it-konsulentselskapet som har stått for utvikling og design, og som sammen med Bymiljøetaten, Transportøkonomisk institutt og Utdanningsetaten, har utviklet kartleggingsverktøyet. 

Bymiljøetaten ønsker å få barnas tilbakemeldinger raskt, og med applikasjonen slipper barna å vente til de kommer hjem med å melde ifra. 

Når barna har registrert veien kan de sende inn rapport på stedet.

– Dette er en del av et større forskningsprosjekt som går på mobilitet, forteller Vibeke Fredrikke Rørholt, som var kvinnen bak idéen og som satte prosjektet til livs. Med Trafikkagenten ønsker Prosjektlederen i Trafikk- og teknologiavdelingen i Bymiljøetaten å vise at app-teknologi også kan brukes til flere ting. 

20 millioner

Det er satt av 20 millioner kroner på prosjektet som har fått sponsing av forskningsrådet. 

Visjonen er at app-teknologien etterhvert også skal kunne brukes bredere, og til flere formål.

Men denne våren og høsten er det altså Oslo-barna som får mulighet til å komme med viktige innspill til sikkerhet.

Informasjonen fra barna vil være nyttig når Bymiljøetaten skal planlegge videre trafikksikkerhetstiltak på skoleveier.

Applikasjonen registrerer om elevene reiser alene, eller med andre, om de reiser til fots eller på sykkel, med kollektiv transport eller bil.

I Nasjonal Transportplan er det et mål å få flere til å gå, sykle og reise kollektivt.

Det er av personvernhensyn frivillig for foreldrene hvorvidt deres barn skal bruke applikasjonen. Samtidig vil elever som ikke selv har tilgang på smarttelefon, få tilbud om å låne dette.

Trygghet

– En trygg skolevei er hovedpoenget, forteller Melby. 

Byråden mener det er åpenbart at det er behov for en satsing, og planen videre er å samle all informasjon i en rapport.

Der vil Bymiljøetaten peke på hvor i byen elever og foreldre føler seg trygge og hvor de  ønsker seg endringer på skoleveien. 

Informasjonen skal brukes når de prioriterer nye tiltak, og vise om det trengs en større satsing på skoleveiene.