BEDRE VILKÅR: Rundt 28 millioner mennesker i EU jobber i dag for app-selskap. Rundt 5 millioner av disse kan få endret status til fast ansatt dersom de foreslåtte lovene trer i kraft. (Foto: Unsplash)

EU vil styrke rettighetene til dem som jobber for selskap som Uber og Deliveroo

EUs 27 medlemsland er enige om å styrke rettighetene til dem som jobber for såkalte app-selskap og sørge for at mange av dem får status som ansatte.

Om kort tid begynner arbeidet med å utforme et nytt lovverk som på dramatisk vis kan komme til å endre det som har utviklet seg til å bli en svært lukrativ forretningsmodell for de såkalte app-selskapene.

EU-kommisjonen foreslo et nytt lovverk i desember 2021 og høstet da skarp kritikk fra selskap som driver slik virksomhet. EU-parlamentet ga sin støtte til forslaget i februar.

Rundt 28 millioner mennesker i EU jobber i dag for app-selskap som Uber og Deliveroo, og rundt 5 millioner av dem kan få endret status til fast ansatt dersom de foreslåtte lovene trer i kraft.

(©NTB)