SAMMEN: En ny app, utviklet av Veterinærinstituttet, kan gjøre det enklere å la ku og kalv være sammen lenger. (Foto: Unsplash)

Ny app viser kuas morsinnstinkt

Veterinærinstituttet har utviklet appen Ku-kalv-reg. Gjennom denne kan bøndene legge inn data om melkeveiing og om hvordan kua oppfører seg rundt kalven sin.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere melkebønder ønsker å la ku og kalv gå sammen i fjøset, men mangler digitale verktøy for å registrere informasjon om samværet mellom mor og barn.

Derfor har Veterinærinstituttet nå utviklet appen Ku-kalv-reg. Appen er en del av Veterinærinstituttets forskningsprosjekt Succeed, et prosjekt som startet opp i 2020 for å utvikle praktiske løsninger for dagens og morgendagens fjøs – hvor melkekyr kan ha kontakt med kalven sin.

Kuas morsegenskaper

Melkebønder har i dag tilgang til flere digitale verktøy for å registrere informasjon om kua. Likevel kan de ikke registrere informasjon om for eksempel hvordan kua oppfører seg som mor, noe som kan være nyttig i avl av melkekyr med gode morsegenskaper.

– De vil også kunne registrere detaljer om melkeveiing og hvor lenge en ku ammer kalven sin. Ku-kalv-reg vil gjøre det mulig for oss å samle inn informasjonen og vi kan også vurdere behovet for å bygge inn registrering i allerede eksisterende systemer, , sier seniorforsker ved Veterinærinstituttet Julie Føske Johnsen, i en pressemelding fra Veterinærinstituttet. Hun fortsetter:

– Registreringene bøndene gjør vil tas i bruk av forskerne, men vil også være nyttig for bøndene. Appen kan lastes ned på mobilen og skal samle inn data i hele 2023, eller til Succeed-prosjektet avsluttes. Vi håper at flest mulig vil bruke den.