I LIVSFARE: Han står på kanten av en avgrunn og må hoppe over til et stillas. (Foto: Atle Skretting)

Fremtidsrettet virtuell happening

Nesten 200 deltakere så fremtidens AR-løsninger og prøvde ut VR-teknologi i praksis på Virtualworld 2019.

Publisert Sist oppdatert

Etter et par tiår med stadige drypp og smakebiter av virtuell virkelighet, er denne teknologien endelig moden og markedet modent for å ta det i bruk. Dette var tydelig på Virtualworld 2019 som ble arrangert i slutten av februar og trakk fulle hus.

Ikke alle har erfaring med kunstig virkelighet fra tidligere, og både «hands-on» og erfaringsutveksling sto på tapetet. Med en miks av bransjerettede foredrag og muligheter til å teste yttergrensene av hvordan VR-teknologien kan manipulere sansene, ble dette en happening og en øyeåpner for mange av de fremmøtte.

Rimelig rus

Bakerst i salen så man stadig personer med briller og ryggsekk stå og forberede seg, for så å kaste seg framover på gulvet. Noen ganger så naturtro at de falt overende eller kom faretruende nær besøkende som gikk forbi i egne tanker med kaffekoppen sin. Komisk for tilskuerne, men nesten blodig alvor for dem det gjaldt. I den

Foto: Atle Skretting

kunstige virkeligheten befant de seg på toppen av et høyhus i Bergen og skulle kaste seg over til en plattform i bevegelse. Flere hundre meter over gateplan. Deretter var oppgaven å hoppe ned til en plattform noen meter nedenfor, som også beveget seg.

Undertegnede klarte den første oppgaven. I den neste tok jeg fart og landet så vidt på plattformen. Fysisk rullet jeg rundt på gulvet, mens jeg så en avgrunn rundt meg. Det var nok for en som er over sin første ungdom. Det tok tid å komme seg inn igjen, og 5-10 minutter etterpå klarte jeg ikke helt å stokke ordene. Det var som om jeg var lettere beruset.

Utvidet virkelighet

Denne demonstrasjonen i regi av Rainfall viste VR – virtual reality, der brukeren settes inn i en kunstig virkelighet. VR brukes først og fremst på underholdningssiden i motsetning til AR – augmentet reality. Her snakker vi om en utvidet virkelighet, en teknologi som kan forbinde den kunstige virkeligheten med den «virkelige» virkeligheten.

Foto: Atle Skretting

Med presentasjonen Amplifying human performance with AR så Jo Jørgen Stordal i Pointmedia den virtuelle teknologien i perspektiv.

Med AR-briller kan for eksempel flere mennesker samtidig se samme tredimensjonale modell i rommet og diskutere detaljene, og et tredimensjonalt ferdighus kan plasseres i terrenget slik at den potensielle kjøperen får et reelt bilde av det. I et salgsmøte kan selgeren vise fram produktet som et tredimensjonalt hologram på bordet, og en ekspert kan sitte i ett annet land og veilede en servicetekniker på en tredimensjonal modell.

Eventyrlig vekst

Denne teknologien er nå kommet for fullt i mange bransjer, og er også på vei inn i forbrukermarkedet. AR kan kjøres fra mobile enheter, også mobiltelefoner, via AR-briller der hvert «glass» egentlig fungerer som en liten pc.

Per-Haakon Vestby
Per-Haakon Vestby (Foto: Atle Skretting)

Ifølge IDC har teknologien nå nådd modningspunktet, og de mener potensialene framover er enorme. Totalomsetning i markedet venter de vil stige fra 27 mrd dollar i 2018 til 209 mrd i 2022. I 1998 var det mange som sa at mobilen ikke var for meningmann. Nå sier de det samme om AR, avslutter Stordal.

Inspirasjon for ledernettverk

– Jeg er her fordi jeg er interessert i VR/AR-teknologien og forretningsmulighetene som ligger i der, sier Per-Haakon Vestby. Han er leder for nettverksgruppen av it-direktører han var med i før han ble han pensjonert fra stillingen som IT-direktør i Coop. Norwegian CIO-forum, som nettverket heter, har 50 ledere fra middelsstore og store virksomheter som medlemmer.

Rune Kaus
Rune Kaus (Foto: Atle Skretting)

– Noen av disse er kommet langt i å ta VR og AR i bruk, mens andre ennå ikke har noe forhold til det, forteller han. På konferansen har han som mål å bli oppdatert om status og implementeringer. Først og fremst er han kommet for å oppdatere seg selv, men tanken er også om å ta med ideer tilbake til forumet.

– Teknologien ikke mål i seg selv

Rune Kaus jobber med it og forretningsutvikling i OBOS BBL. Han er personlig interessert i teknologien, men ser også at teknologier som VR, AR, og digitale tvillinger kan være en hjelp for OBOS.

Her trekker han fram rådet fra scenen om å ikke ha teknologien som mål, når han skal ta med seg erfaringene tilbake på jobben.

Kristin Madsen
Kristin Madsen (Foto: Atle Skretting)

– Først ser vi på forretningsvirksomheten og kundene og vurderer deretter om det blir aktuelt med VR eller AR, sier han, men treller samtidig fram at mange av eksemplene som ble vist fra byggenæringen kunne være aktuelle.

Noe for de folkevalgte?

– Her vil jeg orientere meg og få faglig påfyll, som kan gi ideer til aktiviteter på et

senere tidspunkt. Dette kommer kraftig inn i pedagogikken, ikke bare for barn, som nylig ble vist på scenen, men også for voksne. Dette sier Kristin Madsen, som er generalsekretær i Senterpartiets Studieforbund. Der jobber hun med voksenopplæring og vil ha inn mer digital læring for tillitsvalgte og folkevalgte.

Rune Bakken
Rune Bakken (Foto: Atle Skretting)

– Aktuelt i hele verdikjeden

Virksomhetsarkitekt Rune bakken i Thon Holding har tro på at selskapet vil ha nytte av VR/AR-teknologien og besøker Virtualworld for å oppdatere seg.

– Vi har fokus på bygg, og disse teknologiene vil være aktuelle i hele verdikjeden, fra planleggingen til ferdige modeller, sier han og trekker fram tidlig salg av leiligheter som et av områdene. Han synes agendaen er interessant, selv om han hadde håpet at enda flere bedrifter hadde bidratt med erfaringene sine.

Foreløpig har han booket inn tre av leverandørene på konferansen til å demonstrere løsningene sine hos Thon Holding. – Dette må vises direkte, det er ikke noe jeg kan forklare via Powerpoint, sier han.

Tore Gresholdt
Tore Gresholdt (Foto: Atle Skretting)

Vil gi elevene perspektiv

Tore Gresholdt fra Halden vg kommer for å få nye impulser og se verden fra utsiden av skolen.

Han underviser i it og vil se utviklingen i praksis. – Det er moro å kunne vise elevene det som ligger bak produktene, sier han. Flere ganger har han tatt med grupper av elever på konferanser og messer som en yrkesopplæring, for å vise hvordan it kan anvendes utenfor spillverdenen.

Holder seg oppdatert

Dag Næstvold
Dag Næstvold (Foto: Atle Skretting)

– Dette var veldig spennende og skremte meg litt, sier Dag Næstvold.

Han er grafisk maskiningeniør og nettopp blitt jobbsøker etter at jobben flyttet til England. Han er kommet for å se hva som rører seg på teknologifronten. – Der hvor jeg jobbet ville de hatt glede av dette, sier han.

Nye impulser til eget produkt

Kåre Simensen er daglig leder for Smart Construction Cluster I Alta, som har anskaffet en 200 kvadratmeters VR-pool for å visualisere byggeprosesser for aktører i kommunen.

Kåre Simensen
Kåre Simensen (Foto: Atle Skretting)

På Virtualworld har han fått større forståelse for AR og sett mange muligheter til å gjøre VR-poolen i Alta enda bedre. – Jeg har vært i kontakt med flere bedrifter som kan gi bidrag til produktet vårt, og som jeg vil følge opp, sier han.  

Hardware-startup

Ingrid Skrede kommer både for å høre å være informert om bransjen og for å bli kjent med folk.

Hun er markedsdirektør i startup’en Ludens og er spesielt interessert i å høre om erfaringer fra helse og utdanning.

Ingrid Skrede (Foto: Atle Skretting)

Ludens tilbyr en rimelig AR-maske som virker sammen med mobiltelefonen og er rettet mot designere og hjemmebrukere.