STÅR TOMME: Det er altfor mange ledige plasser i norsk it-sektor. (Foto: Istock)
STÅR TOMME: Det er altfor mange ledige plasser i norsk it-sektor. (Foto: Istock)

For få folk gir skadelig runddans på arbeidsmarkedet

LEDER: Manglende kapasitet setter it-bransjen under et altfor høyt press.

Publisert

I den offentlige debatten omkring den akutte mangelen på it-hoder, er bekymringen som regel knyttet til hvordan vi skal få tak i flere. Det snakkes mye om utdanning, men lite om de negative konsekvensene situasjonen skaper i bransjen.

Man skulle tro at konsulenthusene var mest opptatte av å skaffe nye kunder og kontrakter. Men sannheten er at mange først og fremst konsentrerer seg om evnen til å levere oppdragene de allerede har.

Dette har skapt en negativ spiral i den mest attraktive delen av arbeidsmarkedet. Det viktigste stedet å hente ressurser fra, er hos konkurrentene. Da drukner lett "gammeldagse" verdier som stolthet og lojalitet til arbeidsgiveren, til fordel for økte lønninger, rundhåndede goder, og enda mer fleksible arbeidsforhold.

Ingen arbeidsgiver har lyst til å stå fram og klage over kresne og kravstore arbeidstakere. Særlig ikke når de er helt avhengige av å tiltrekke seg de samme arbeidstakerne for å være leveringsdyktige. Men når mikrofonene er skrudd av, er dette en bekymring vi hører flere steder i bransjen.

– I dag er det ikke noe som heter konsekvens av et mislykket oppdrag, manglende måloppnåelse eller et dårlig prosjekt. Går det trått, er det bare å bytte jobb til en konkurrent som tilbyr høyere lønn.

– Markedet er for lite, det er jo bare de samme folka. Når en person står på døra og skryter av en leverandør, bare for å snakke konkurrenten opp i skyene den neste uka, går det på troverdigheten løs.

Dette er bare to eksempler på hjertesukk vi hører. Den åpenbare konsekvensen for kundene er at prisene på it-leveranser øker uten at kvaliteten øker tilsvarende.

Det finnes noe lindring. De største, som sitter på de store prosjektene, kan løse noe med å sette sammen team bestående av alt fra nyansatte rett fra skolebenken, til full utnyttelse av seniorene i bransjen. Det er ikke lenger håpløst å få seg jobb når man nærmer seg pensjonsalderen i it-bransjen. De store konsulenthusene har startet å hente dem tilbake, noe som er bra isolert sett. De sammensatte teamene blir sterke, og inneholder en kombinasjon av alt fra ungdommelig pågangsmot til årelang erfaring. Bransjen får utnyttet all kapasitet på arbeidsmarkedet.

Problemet er bare at det ikke er nok. Tilsynelatende er det bare to løsninger: aktiviteten må gå ned, eller tilgangen på it-hoder må øke. Vi får virkelig håpe på det siste.