SAMFUNNSPROBLEM: Årets kommuneundersøkelse fra Arkivverket viser at over halvparten av kommunene aldri har overført data fra kommunens datasystemer til fremtidig langtidslagring. Det er i ferd med å bli et samfunnsproblem, mener riksarkivar Inga Bolstad. (Foto:  Arkivverket/BERRE)
SAMFUNNSPROBLEM: Årets kommuneundersøkelse fra Arkivverket viser at over halvparten av kommunene aldri har overført data fra kommunens datasystemer til fremtidig langtidslagring. Det er i ferd med å bli et samfunnsproblem, mener riksarkivar Inga Bolstad. (Foto:  Arkivverket/BERRE)

Kommune-Norge er for dårlig på digital lagring

En ny undersøkelse fra Arkivverket viser at over halvparten av kommunene ikke sikrer digital informasjon om innbyggerne og egen virksomhet i tråd med regelverket.

Publisert Sist oppdatert

– Dette er i ferd med å bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene vil miste viktig rettighetsdokumentasjon, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Arkivverket har tatt tempen på arkivholdet i kommune og stat. Årets kommuneundersøkelse viser, som i fjor, at over halvparten av kommunene aldri har overført data fra kommunens datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk.

Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i datasystemene, og vil før eller siden gå tapt. Å oppbevare avsluttet elektronisk arkivmateriale på en server i kommunen er ikke en forsvarlig og forskriftsmessig løsning for langtidsbevaring. Det skriver Arkivverket i en pressemelding.

Høy prioritet

Funnene fra undersøkelsen gjenspeiler funnene som Riksrevisjonen gjorde i 2010 i sin undersøkelse av sikring og tilgjengeliggjøring av arkivene i kommunal sektor.

– At over halvparten av kommunene ikke har sørget for god nok bevaring av dokumentasjon, er en svært høy andel. Hvis ikke kommunene begynner å lage planer for langtidsbevaring av sine digitalt skapte dokumenter, vil mye viktig dokumentasjon gå tapt. Ofte dreier dette seg om viktig rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner. For kommunene selv er det også nødvendig å kunne dokumentere egen virksomhet. De årlige arkivunderøkselsene viser tydelig at dette er et område som Arkivverket må fortsette å prioritere høyt, sier riksarkivar Inga Bolstad, i meldingen.

Også i staten

95 prosent av alle statlige virksomheter har svart på årets undersøkelse. Og også der er scoren lavest når det kommer til spørsmålet om uttrekk fra datasystemer for langtidslagring. 

– Det at så mange virksomheter scorer lavt er bekymringsfullt og betyr i praksis at datasystemene i staten i liten grad er egnet for langtidsbevaring, sier Bolstad.