STORKJØP: Med over halvparten av verdens CPUer basert på Arm-design vil Amazon sikre seg en større eierandel i selskapet.

Amazon vil kjøpe store eierandeler i Arm

Selskapet bak Arm-prosessorer står foran børsnotering, og AWS er avhengig av deres design.

Amazon Web Services (AWS) har over halvparten hovedprosessorer basert på Arm-design i verden. Amazon er sammen med en rekke andre teknologiselskaper i ferd med å investere tungt i teknologiselskapet Arm, før en børsnotering.

Arm står blant annet bak en spesiell brikkearkitektur som andre selskaper kan bruke og modifisere til eget behov via lisenser, og med dette enkle designet har selskapet hatt stor suksess ikke minst på mobilområdet.

Mange lisenser

Så godt som alle de store brikkeprodusentene har i dag kjøpt lisenser for Arms design og teknologier. Selskapet eies for tiden av japanske Softbank Group, som vil notere det på børs antagelig i begynnelsen av september.

Før børsnoteringen henter Softbank nå inn såkalte «hjørnesteinsinvestorer» – inkludert Amazon – for å gjøre selskapet mer attraktivt når børsnoteringen finner sted. Amazon selv er dypt avhengig av Arm. Selskapets egen serverbrikke, Graviton, bruker Arms design.

Verdens største

Ifølge The Register gjør dette AWS til verdens største Arm-bruker. Ifølge media står Amazon i dag for mer enn halvparten av alle Arm-baserte server-CPUer i verden.

Softbank har tidligere forsøkt å selge Arm til Nvidia i en omstridt manøver som raskt møtte motvind, som Computerworld skrev om her.