BÆREKRAFT: Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea, sier bedre verktøy og kunnskap kan øke kravene til bærekraft i anbud. Foto: Atea
BÆREKRAFT: Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea, sier bedre verktøy og kunnskap kan øke kravene til bærekraft i anbud. Foto: Atea

Ikke nok fokus på bærekraftig IT

Viljen er der, men ikke gjennomføringen viser ny studie.

Publisert Sist oppdatert

I undersøkelsen, gjennomført av Kantar på vegne av Atea, kommer det frem at til tross for at viktigheten av bærekraft scorer høyt, er ikke gjennomføringsviljen tilstede i like stor grad når det kommer til it-innkjøp.

Elisabeth Nissen Eide, bærekraftssjef i Atea, sier de største it-innkjøperne legger vekt på bærekraft i anbudene, men at mange ikke gjør det.

– Tallene viser at for få store IT-innkjøpere legger nok vekt på bærekraft i sine anbud. Med å stille tydeligere og tøffere krav til bærekraft, så kan vi løse flere av de store samfunnsutfordringene sammen, sier Eide.

Undersøkelsen viser at det kun er halvparten av de spurte offentlige og private virksomhetene som i svært eller ganske stor grad legger vekt på bærekraft når de legger ut IT-prosjekter på anbud. Totalt er det kun en av ti som sier at dette blir i svært stor grad lagt vekt på.

Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for over 500 milliarder i året. Mye av dette skjer gjennom offentlige anbud, og kriteriene som stilles i utlysningene har store konsekvenser for private virksomheter.

– Jeg er sikker på at mye av nøkkelen til grønn innovasjon i IT-bransjen ligger i hvordan anbudene fra det offentlige blir utformet. Vi vet at digitaliseringen av samfunnet både er løsningen, men har sine baksider også. Her kan anbudene spille en viktig rolle og bidra til å løse bærekraftsutfordringene med gjenvinning av elektronisk avfall, sikre mer transparente verdikjeder og mer mangfold, sier Eide.

OECD har i en nylig gjennomgang av hele det norske anskaffelsessystemet pekt på Norge har en vei å gå for å oppnå mer bærekraftige anskaffelser. Digitaliseringsdirektoratet har utviklet en egen kriterieveiviser for mer bærekraftige anskaffelser er et konkret svar på utfordringen fra OECD.

– Dessverre viser undersøkelsen at for få offentlige virksomheter har god kjennskap til veiviseren fra direktoratet, sier Eide. Jeg har stor tro på at et så godt og konkret verktøy kan være til stor hjelp for mange som er usikre på hvor de skal starte når de skal ut med et anbud.