INNGÅR AVTALE: Ikt-direktør Arild Aurstad i Bufetat og administrerende direktør Ole Petter Saxrud i Atea håper på et godt samarbeid. (Foto: Atea)
INNGÅR AVTALE: Ikt-direktør Arild Aurstad i Bufetat og administrerende direktør Ole Petter Saxrud i Atea håper på et godt samarbeid. (Foto: Atea)

Bufetat velger Atea som driftspartner

Inngår kontrakt til 100 millioner kroner.

Publisert

Bufetat inngår en driftsavtale med Atea for datasentertjenester verdt 100 millioner kroner. Kontrakten varer i tre år med mulighet for forlengelse, maksimalt seks år. – Bufetat og Bufdir har ansatte som jobber både på kontor og ute i felt for å ivareta barns rettigheter i spesielt sårbare situasjoner. De er avhengig av effektiv tilgang til ikt-systemene på en sikker måte, samtidig som teknologien ikke må bli en flaskehals i hverdagen, sier ikt-direktør i Bufetat, Arild Aurstad, i en pressemelding.

– Implementeringsprosjektet er delt opp i flere faser. Dette gjøres for å få stadige gevinstrealiseringer hvor reduksjon av teknisk risiko er en viktig faktor. I tillegg sørger prosjektet for en smidig migrering med mulighet for forbedringer i nettverkssikkerheten, samtidig som vi får ekstra nytte av tidligere investeringer i teknologi, sier Aurstad.

Tverrfaglig kompetanse

Både Bufetat og Atea stiller med et erfarent tverrfaglig team bestående av tekniske fagressurser, arkitekter og prosjektledere for å sikre en implementering med høy fart og lav risiko.

Vi gleder oss til å slå intern og ekstern kompetanse sammen og høste av hverandres erfaringer.

– Vi gleder oss til å slå intern og ekstern kompetanse sammen og høste av hverandres erfaringer, sier Aurstad.

Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge, håper samarbeidet kan bidra til at  Bufetat skal kunne levere sine tjenester på en bedre, mer sømløs og brukervennlig måte for sine sluttbrukere. – Prosjektet starter opp omgående og mange av våre konsulenter er involvert, sammen med et dedikert prosjektteam fra Bufetat for å sikre en solid start, sier Saxrud.

– Avtalen med Bufetat er et viktig ledd i vår visjon om være kraftsenteret i norsk it-bransje.

Bufetat er en statlig organisasjon med et oppdrag om å skape og tilrettelegge for vekst og utvikling for barn, unge og familier.