STOLT: Administrerende direktør Ole Petter Saxrud i Atea har landet en ny avtale med Stavanger kommune. (Foto: Sverre Christian Jarild)
STOLT: Administrerende direktør Ole Petter Saxrud i Atea har landet en ny avtale med Stavanger kommune. (Foto: Sverre Christian Jarild)

Atea inngår en rammeavtale med Stavanger kommune

Atea skal levere velferdsteknologi til Stavanger kommune. Avtalen har en øvre ramme på 80 millioner kroner.

Publisert

– Vi er veldig stolte av at Stavanger kommune har valgt oss. Velferdsteknologi er et satsingsområde for Atea, og det betyr noe ekstra for oss å kunne være med å trygge pasienter, ansatte og pårørende på kommunens sykehjem, bofelleskap og avlastningsboliger. Nå gleder vi oss til å ta fatt på denne viktige og meningsfulle oppgaven i tett samarbeid med kommunen, sier Ole Petter Saxrud, administrerende direktør i Atea Norge, i en pressemelding.

Atea opplyser at rammeavtalen om kjøp av pasientvarslingssystemer løper over to år med mulighet for forlengelse på inntil fire år. I avtalen inngår også en service- og vedlikeholdsavtale med varighet på to år, som kan forlenges med åtte år hvis alle opsjoner utløses. Avtalen har en øvre ramme på 80 millioner kroner.

Kvalitet og trygghet

Stavanger skal de neste årene investere i nye pasientvarslingssystemer på flere sykehjem. Målsetningen er at de nye systemene skal øke kvaliteten på tjenesten og bidra til økt trygghet for brukerne.

Mulighetene anlegget gir for tilpassede varsler kan bidra til å frigjøre omsorgskapasitet.

– Fremover forventer vi økte behov for pleie- og omsorgstjenester og knapphet på helsepersonell. Det er viktig for oss å finne gode arbeidsmetoder som sikrer at vi også i fremtiden kan levere tjenester av god kvalitet og at vi benytter helsepersonell riktig. Å bytte de eldre sykesignalanleggene til moderne pasientvarslingsanlegg er et viktig grep for å kunne møte disse utfordringene. Mulighetene anlegget gir for tilpassede varsler kan bidra til å frigjøre omsorgskapasitet, sier Kristine Skjøthaug, avdelingssjef for e-Helse og velferdsteknologi i Stavanger kommune.

– I årene som kommer blir det en stor økning i antallet eldre som trenger velferds- og omsorgstjenester. En av løsningene for å møte eldrebølgen er smart bruk av data og velferdsteknologi. Denne avtalen muliggjør innsamling, strukturering og deling av data som vil kunne gi ny innsikt for helsepersonell. Samtidig vil varslingssystemene forebygge både hendelser og sykdommer tidligere, sier Saxrud.