KAN MISTE MILLIONER: Atea-direktør Steinar Sønsteby skal ha uttalt at mellom 40 og 45 prosent av selskapets omsetting i Danmark kommer fra offentlige kunder. Nå kan Atea risikere å måtte vinke farvel til slike inntekter. (Arkivfoto)
KAN MISTE MILLIONER: Atea-direktør Steinar Sønsteby skal ha uttalt at mellom 40 og 45 prosent av selskapets omsetting i Danmark kommer fra offentlige kunder. Nå kan Atea risikere å måtte vinke farvel til slike inntekter. (Arkivfoto)

Atea kan bli utestengt fra offentlige it-kontrakter i hele Europa

Blir de korrupsjons-siktede Atea-ansatte dømt for bestikkelse risikerer selskapet å miste offentlige it-kontrakter i hele EU. 

Publisert Sist oppdatert

It-selskapet Atea kan miste en milliardomsetning fra staten, kommunene og regionene hvis det viser seg at de siktede medarbeiderne i selskapet har bestukket offentlig ansatte fra Region Sjælland, skriver Danske Computerworld. 

I forrige uke troppet dansk politi opp på Ateas kontorer i Ballerup utenfor København. Seks personer ble varetekstfengslet og er nå siktet for bestikkelser som blant annet omfatter reiser til Dubai og USA.

Farvel til kontrakter

Om det blir endelig dom kan Atea risikere å måtte vinke farvel til offentlige ordre på grunn av reglene i EUs anskaffelses-direktiver. 

Atea har en omsetting på 5,8 milliarder danske kroner og ifølge Atea-direktør Steinar Sønsteby kommer mellom 40 og 45 prosent av selskapets omsetting i Danmark fra offentlige kunder. Det vil si si et sted mellom 2,3 og 2,6 milliarder danske kroner, heter det i saken fra danske Computerworld.

– Det er en entydig plikt for offentlige myndigheter å utelukke selskaper som forbryter seg mot anskaffelses-direktivets kapittel 45, punkt 1 og 2, hvis myndigheten har kjennskap til at virksomheten for eksempel er dømt for bestikkelse. Det kan ikke tolkes så mye annerledes, forklarer Rikke Thorlund Haahr til den danske avisen. Haahr er sjef for den danske Udbudsportalen, som er et samarbeid mellom Kommunenes Landsforening og Erhvervsstyrelsen.

Gjelder hele EU

Haahr sier videre at når offentlige myndigheter inngår avtale med private leverandører krever myndighetene som regel at de må skrive under på en erklæring for å kunne komme i betraktning.

Denne erklæringen har røtter i anbudsreglene og går blant annet ut på at virksomheten ikke har vært involvert i bestikkelse-saker.

– Det betyr at hvis personer fra en virksomhet blir dømt for bestikkelse, så kan ikke virksomheten skrive under på erklæringer, og dermed heller ikke komme i betraktning til kommunale anbud, forklarer Haahr til den danske avisen.Ettersom det er snakk om et EU-direktiv gjelder utelukkelsen alle statlige, regionale og kommunale utbud i hele EU.

Håp i sikte

Det er likevel håp i sikte for Atea, selv om de varetekstfengslede medarbeiderne skulle bli dømt skyldig for bestikkelsene. 

En utelukkelse fra handel med offentlige myndigheter trer først i kraft når det foreligger en endelig dom.

Skulle de seks personene bli dømt i retten kan dommen ankes og etterfølgende avprøves ved en høyere rettsinnstans.

Danske Computerworld forklarer at saken dermed kan trekkes ut i flere år. Atea kan likevel gjøre mye for å rette opp på forholdene, og dermed være i betraktning som it-leverandør til det offentlige.

– En dom for bestikkelse er meget alvorlig, og derfor er det som utgangspunkt et krav om at en dømt leverandør skal utelukkes. Med kommende anbudsregler kan virksomheten fremlegge dokumentasjon for at den har rettet opp på forholdene, sier Tom Holsøe, formann for Danske It-advokater til Danske Computerworld.