GODKJENT: NSM utarbeidet i 2016 en godkjennelsesordning for håndtering av dataangrep. Målsetningen var å gjøre det lettere for norske bedrifter å velge leverandører med riktig kvalitet og kompetanse. (Foto: Istock)
GODKJENT: NSM utarbeidet i 2016 en godkjennelsesordning for håndtering av dataangrep. Målsetningen var å gjøre det lettere for norske bedrifter å velge leverandører med riktig kvalitet og kompetanse. (Foto: Istock)

Atea får fornyet sikkerhets-godkjenning fra NSM

Atea blir for tredje gang anbefalt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) for håndtering av dataangrep.

Publisert

– Det betyr mye for oss å være ett av fem selskaper i Norge som Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) anbefaler. For oss er it-sikkerhet gjennomgående og et grunnleggende prinsipp i alle tjenester vi leverer, sier Thomas Tømmernes, it-sikkerhetssjef i Atea, i en pressemelding.

NSM laget tilbake i 2016 en godkjennelsesordning for håndtering av dataangrep. Slik at det ble lettere for norske bedrifter å velge leverandører med nødvendig kvalitet og kompetanse. Disse leverandørene er nå godkjente:

  • Defendable (gyldig til 31. januar 2024)
  • Mnemonic (gyldig til 1. august 2022)
  • Atea (gyldig til 29. februar 2024)
  • Netsecurity (gyldig til 31. oktober 2022)
  • Sopra Steria (gyldig til 1. september 2023)
Thomas Tømmernes, Atea
Thomas Tømmernes, Atea

Strenge kvalitetskrav

– Det er en omfattende og krevende prosess å bli godkjent på nytt. Myndighetene stiller tøffe krav og derfor er jeg ekstra stolt av at vi blir godkjent for tredje gang, forteller Tømmernes.

Tømmernes peker på at det de neste årene blir det en stor mangel på fagressurser med it-sikkerhetskompetanse i Norge. Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) anslår at det i 2030 vil mangle over 4.000 personer med denne kompetansen.

Det digitale trusselbildet blir bare mer og mer krevende for norske virksomheter.

– Det digitale trusselbildet blir bare mer og mer krevende for norske virksomheter. I 2021 rykket vi ut til fem ganger flere hendelser enn året før. Når vi i tillegg vet at mange virksomheter mangler kompetanse på dette feltet, er det grunn til å bekymre seg. Derfor er det bra at myndighetene viser vei med denne ordning, for alle de som må kjøpe it-sikkerhet i det private markedet, sier Tømmernes.