ÅPEN SKY: Anders Bjørnestad i Webstep har tro på prinsippet om åpenhet som Amazon Web Services representerer. (Foto: Webstep/Creative Commons)
ÅPEN SKY: Anders Bjørnestad i Webstep har tro på prinsippet om åpenhet som Amazon Web Services representerer. (Foto: Webstep/Creative Commons)

Den åpne skyplattformen

Amazon Web Services er i ferd med å bli skyens svar på Android. Enklere, billigere og antiproprietært.

Publisert Sist oppdatert

Plattformen som Amazon Web Services (AWS) tilbyr så skiller den seg fra konkurrentene ved færre rammer og større åpenhet. Partnerskapet er mindre forpliktende og fungerer primært som en referanse ovenfor kunden.

– I skyen er strukturene i ferd med å sette seg. Ser en på skyen generelt, uten å relatere til spesielle bransjer med spesielle krav, er tre ledende aktører i ferd med å dra fra resten. Vi snakker om Microsoft, Google og AWS. I Gartnerkvadranten, som viser «Infrastructure as a service» ser vi at AWS har ti ganger så mye kapasitet som de 14 neste på listen, sier Anders Bjørnestad i Webstep.

AWS favner bredere

Bjørnestad jobber i grenselandet mellom teknologi og forretning og har fått god erfaring med skyløsninger og AWS. Han ser fordeler og ulemper med de andre ledende skyplattformene og mener AWS favner bredere.

Med AWS kan en flytte systemet ut slik det er.

– Har kunden for eksempel eksisterende systemer kjørende inhouse, kan det være lettere å gå til AWS enn til Google, fordi AWS ofte favner bredere på teknologiplattformer. Google er også flinke teknisk, men da bør man helst ha startet på scratch. Med AWS kan en flytte systemet ut slik det er.

Bjørnestad kan selv vise til kunder som han nettopp har hatt. Disse har flyttet flere datarom og valgte blant annet AWS fordi de hadde en blanding av Windows og Linux med forskjellige databaser og teknologi.

– Har kunden et rent Microsoft-miljø, er Microsoft et godt alternativ. Men Microsoft har ikke AWS’ bredde på andre ting eller på databasestøtte.

Åpen og enkel integrasjon

Bjørnestad ser AWS som etterfølgeren etter Java, som er åpent og enkelt å integrere på toppen. Microsoft mener han er en bra plattform, om man velger å kjøre Microsoft hele veien. Han opplever også at kundene gjerne velger to skyleverandører. Det er da ofte selskaper som kjører den administrative siden med Microsoft, mens forretningssiden krever andre egenskaper hvor de velger å kjøre på AWS eller Google. 

Mens Microsoft også jobber tradisjonelt med salg av lisenser og så videre startet AWS opprinnelig som en selvbetjeningsløsning. De har bygget opp et salgs- og partnerapparat i ettertid fordi de store bedriftene ofte har behov som må ivaretas og ting må løses, som det regulatoriske og compliance.  Etter hvert er det blitt et stort økosystem med teknologipartnere og uavhengige programvare-selskaper, og partnere som for eksempel Intel. Disse leverer tjenester inn i AWS’ system.

Egen markedsplass

AWS har sin markedsplass tilsvarende Apples App Store. Utviklere og produsenter kan levere løsninger gjennom markedsplassen, og kundene kan bestille. De leverer for eksempel servere slik at kundene kan kjøpe ferdige virtuelle servere med programvare og bestille antall minutter, størrelse og så videre. Lisenser kan også betales på timebasis om ønskelig.

Partnerne er veldig åpne og interessert i å utvikle systemer både med open source og på forretningssiden med økosystemet.

– Det er et økosystem lignende det Apple har, men mye større. Nå finnes det to til tre tusen partnere. Blant dem finnes en del kjente leverandører som kan sette opp ting lokalt, og det kan også kjøpes i Amazon Marketplace. Andre partnere jobber parallelt med AWS for å hjelpe kunder med konkrete ting rundt for eksempel sikkerhet, konfigurering, infrastruktur eller enterprisesystemer.

– Partnerne er veldig åpne og interessert i å utvikle systemer både med open source og på forretningssiden med økosystemet. Det er lett å tilpasse seg i dette systemet og levere inn der uten å være partner, sier Bjørnestad.

Global distribusjon

Han hevder at utviklere er glade i plattformen fordi man kan gjøre mye der og det ikke er så mange regler, i motsetning til hos Microsoft.  Det gjør at AWS er i ferd med å tiltrekke seg de store massene av utviklere verden over.

Utviklere har omfavnet Amazon Web Services fordi plattformen er fleksibel og uten for mange regler og begrensninger. (Illustrasjon: Amazon)
Utviklere har omfavnet Amazon Web Services fordi plattformen er fleksibel og uten for mange regler og begrensninger. (Illustrasjon: Amazon)

– For et programvarehus vil det være dumt å ikke legge seg på en stor plattform i markedet, der det er lettere å distribuere globalt. Med et samarbeide med AWS står en fritt med hvordan en vil styre ting. Med andre partnere er en mer bundet til hva de vil, sier Bjørnestad videre.

Billig og antiproprietært

Han trekker analogien til mobiltelefonen, der Apple forsøker å låse, mens Google med Android vil være mer åpne. På samme måte legger AWS også vekt på å være åpne, i motsetning til de som vil være merkevareleverandører.

 – AWS er en fantastisk mulighet. Det minner om da internett kom. Vi snakker om et voldsomt teknologiskifte. Det er ikke så synlig for sluttbrukeren ennå, men det skjer en enorm utvikling som innebærer å få tak i avanserte løsninger enklere, til en overkommelig pris, avslutter Anders Bjørnestad.