VOKSER: Selv om flere har behov for å skalere ned, vokser virksomheten til Amazon Web Services med 40 prosent på verdensbasis, ifølge nordensjefen Manuel Bohnet. (Foto: Anders Løvøy)
VOKSER: Selv om flere har behov for å skalere ned, vokser virksomheten til Amazon Web Services med 40 prosent på verdensbasis, ifølge nordensjefen Manuel Bohnet. (Foto: Anders Løvøy)

– Flere har hatt behov for å skalere ned

Når man leier it som tjeneste har man ikke bundet seg til et langsiktig kostnadsbilde som følge av en investering.

Publisert Sist oppdatert

Skyen gir muligheter for å skalere opp i takt med markedet, men også en mulighet for å skalere kostnadsbildet ned i trangere tider. Det er en av tiltakene teknologigiganten Amazon gjør for sine kunder i den spesielle tiden vi lever i.

– Mange kunder opplever en endring i etterspørselen nå. En av fordelene med skyen er muligheten til å justere infrastrukturen og kostnadsbildet i takt med etterspørselen, sier Manuel Bohnet, nordensjef for enterprise i Amazon Web Services, da Computerworld treffer ham i Oslo.

Nedskalering av infrastruktur er bare et av tiltakene AWS gjør for kunder i den spesielle situasjonen vi står oppe i. Ifølge blog-poster fra selskapet gir de ut credits for å styrke cyber-sikkerhet, samt at det omfattende logistikkapparatet til Amazon brukes for å bistå humanitære organisasjoner.

Vokser sterkt i Norge

Norgeskontoret til AWS er på Aker Brygge i Oslo, i et kontorfellesskap med mulighet til å vokse. Det kan komme godt med. Til tross for krisen i Ukraina, vokser AWS med 40 prosent på verdensbasis, og har passert 70 milliarder dollar i årlig omsetning. I fjor annonserte selskapet at de skulle åpne en Local Zone i Oslo, noe som gir norske kunder mulighet for lavere forsinkelser på transaksjoner, samt lagring av norske data på norsk jord. En av de største utfordringene selskapet opplever er å skalere organisasjonen i takt med markedet.

– Vi ser sterk vekst i flere sektorer i Norge, og har 22 åpne roller på Oslo-kontoret. Det er også sterk etterspørsel etter partnernettverk, sier han.

Etterutdanning

Derfor har opplæring blitt et sentralt spor for AWS. På verdensbasis har de startet et program de kaller Restart, beregnet på etter- og videreutdanning av helt eller delvis arbeidsledig kapasitet. Selskapet ser dette som en løsning på behovet for mer kvalifisert arbeidskraft.

Også etterutdanningen er laget for å kunne skalere stort. Selv om programmet er ment å lokaliseres teknisk og kommersielt etter hvor det er, sikter selskapet mot en kapasitet på 29 millioner mennesker på verdensbasis når det er rullet ut for fullt.