MULIGHETER: Kloner og digitale tvillinger åpner store muligheter, ifølge artikkelforfatteren. (Foto: Istock)
MULIGHETER: Kloner og digitale tvillinger åpner store muligheter, ifølge artikkelforfatteren. (Foto: Istock)

Send inn klonene

Se for deg en by, en bedrift eller et produkt som har en digital tvilling. En kopi som blir likere originalen desto mer data som mates inn. Teknologi som gir uante muligheter, og som nå store skyleverandører som AWS gjør mer tilgjengelig.

Publisert

Til nå har de første digitale tvillingapplikasjonene blitt brukt for å effektivisere produksjonen av for eksempel jetmotorer, kraftverk og industrianlegg. Men markedsanalyser viser at teknologien om få år vil bli langt mer utbredt. Innen 2026 forventes det at markedet for digitale tvillinger vil ha en verdi på 48,3 milliarder dollar.

Nå skal det være sagt at digitale tvillinger ikke er noe nytt. Allerede på 60-tallet, da oppskytningen av Apollo 13 ble planlagt, ble tvillingteknologi brukt for å modellere tilstanden til det skadde originalfartøyet, for å løse problemene som til slutt gjorde det mulig å returnere mannskapet.

Joachim Tuft er transformasjonsrådgiver i AWS. (Foto: AWS)
Joachim Tuft er transformasjonsrådgiver i AWS. (Foto: AWS)

Hvorfor er digitale tvillinger så genialt? I sin enkleste form lar en digital tvilling bedrifter få sanntidsinnsikt i operative prosesser og utstyr. Men den kan også brukes for å kjøre scenarier, teste produkter og prosesser, eller for å blande ulike datasystemer inn i en 3D-visning for optimalisering av effektivitet, produksjon og ytelse.

Bedrifter og bransjer med verdifulle eiendeler som skip, fly, industriutstyr og eiendom, bruker i dag digitale tvillinger for å få innsikt i utstyrets tilstand, hvor maskinlæring brukes samtidig, for å forutsi vedlikeholdsbehov. Produksjons- og servicebedrifter bruker teknologien for å gi de ansatte en bedre situasjonsforståelse relatert til for eksempel alarmer, redusert ytelse og sikkerhetsproblemer.

I sin enkleste form lar en digital tvilling bedrifter få sanntidsinnsikt i operative prosesser og utstyr.

Smart bruk av digitale tvillinger legger viktige ingeniørfunksjoner nærmere den operative produksjonen og driften, for økt effektivitet og respons. Hvilket gir betydelige gevinster, ved at man får produkter av høyere kvalitet raskere ut på markedet. Det viktigste er allikevel at digitale tvillinger løser komplekse utfordringer i den reelle verden, for myndigheter, nødetater, helsevesen og samferdsel.

Et konkret eksempel er hvordan forskere ved Cranfield University i England har utviklet det de kaller «conscious aircraft». I praksis betyr det at flyets utstyr automatisk booker tid for vedlikehold. Dette reduserer tidsbruk og kostnader.

Et annet eksempel er det australske entreprenørselskapet John Holland, som bruker digitale tvillinger for å overvåke miljøet. Selskapet har utviklet en plattform som samler inn, analyserer og viser miljødata i en realistisk 3D-presentasjon av byggeplasser, for at den miljøansvarlige enklere skal kunne overvåke området og samle inn historisk dokumentasjon og bevis.

Å bygge en digital tvilling er på ingen måte en enkel oppgave. Bare det å bygge en tvilling på et grunnleggende nivå krever tydelighet, et riktig sammensatt team og kunnskap om bedriftens kompetanse. Men takket være teknologi som for eksempel AWS IoT Twinmaker, en tjeneste som er skreddersydd for oppgaven, er dette fullt mulig. Løsnigner som i kombinasjon med IoT-data, gjør det mulig å bygge operative tvillinger av eiendeler, prosesser og forsyningskjeder. Enkelt forklart, verktøy som håndterer kompleksiteten til flere datakilder og omgår mangelen på teknologiferdigheter.

Teknologien gir uante muligheter innen vitenskap, helse, entreprenørskap og medisin. På sitt mest ambisiøse forsøker noen prosjekter å klone den menneskelige hjernen. Til og med hele mennesket. Uavhengig av om det gjelder et produkt, en bedrift eller et land, kan digitale tvillinger fjerne ukjent risiko og tilby et miljø for eksperimentering, raske endringer og forberedelser. Til syvende og sist vil dette redusere ressurstunge industriers miljøavtrykk.