MER AI: Skyløsningene fra Amazon Web Services utstyres nå med enda fem ny AI-tjenester. (Ill: Amazon)

AWS kommer med fem generative AI-innovasjoner

Amazon Web Services hevder de nye AI-tjenestene vil gi enkel tilgang til kraftige modeller og apper med oppretthold av personvern og sikkerhet.

Den generelle tilgjengeligheten til Amazon Bedrock, Amazons fullstyrte generative AI-tjeneste, vil hjelpe flere kunder med å bygge og skalere generative AI-applikasjoner.

Den generelle tilgjengeligheten til Amazon Titan Embeddings, en stor språkmodell (LLM) som konverterer tekst til numeriske representasjoner, gjør det enklere for kunder å utvide kraften til hvilken som helst FM (foundation models) ved hjelp av deres proprietære data med tillit til at dataene deres vil forbli sikre og alltid vil være under egen kontroll.

Videre i pressemeldingen vil Amazon Bedrock være den første fullstyrte generative AI-tjenesten som tilbyr Llama 2, Metas neste generasjons LLM, og lar kunder bygge generative AI-applikasjoner drevet av 13B- og 70B-parameter Llama 2-modellene uten behov for å sette opp og administrere infrastruktur. Noe som understreker AWS' forpliktelse til å gjøre tilgangen til LLM-er demokratisk for bedrifter i alle størrelser og bransjer.

Til slutt kunngjorde AWS i dag nye generative AI-funksjoner for CodeWhisperer og QuickSight, slik at kunder kan bygge nye generative AI-applikasjoner, forbedre ansattes produktivitet og transformere sine virksomheter.

Fem nye tjenester

1. Amazon Bedrock er nå generelt tilgjengelig for å hjelpe flere kunder med å bygge og skalere generative AI-applikasjoner. Amazon Bedrock er en fullstyrte tjeneste som tilbyr et utvalg av høyytelses FMs fra ledende AI-selskaper, inkludert AI21 Labs, Anthropic, Cohere, Meta, Stability AI og Amazon, sammen med et bredt spekter av funksjoner som kunder trenger for å bygge generative AI-applikasjoner, og forenkler utviklingen samtidig som personvern og sikkerhet opprettholdes. Kunder kan enkelt eksperimentere med ulike topp-FMs for en rekke bruksområder og tilpasse dem privat med sine proprietære data. Amazon Bedrock har også et nytt og gratis digitalt kurs for å introdusere brukere for tjenesten og gi dem muligheten til å begynne å bruke generativ AI.

2. Amazon Bedrock er den første fullstyrte generative AI-tjenesten som tilbyr Llama 2, Metas neste generasjons LLM, gjennom et administrert API, som kommer de neste ukene. Optimalisert for å gi rask respons på AWS-infrastruktur, er Llama 2-modellene tilgjengelige via Amazon Bedrock ideelle for dialogbruksområder. Kunder vil kunne bygge generative AI-applikasjoner drevet av 13B- og 70B-parameter Llama 2-modeller uten behov for å sette opp og administrere noen infrastruktur.

3. Amazon Titan Embeddings er nå generelt tilgjengelig, noe som gjør det enklere for kunder å begynne med retrieval-augmented generation (RAG) for å utvide kraften til hvilken som helst FM ved hjelp av deres proprietære data. RAG kan forbedre prediksjonskvaliteten og gi mer nøyaktige resultater til spørringer enn LLMs alene. Amazon Titan FMs er en familie av modeller opprettet og forhåndsopplært av AWS på store datasett. Den første av disse modellene som er generelt tilgjengelig for kunder, Amazon Titan Embeddings, er en stor språkmodell (LLM) som konverterer tekst til numeriske representasjoner kalt embeddings for å støtte RAG-bruksområder.

4. Amazon CodeWhisperer, Amazons maskinlæringsdrevne kodegenerator designet for å gi kodeanbefalinger i sanntid, har en ny funksjon som vil tillate kunder å tilpasse CodeWhisperer-forslagene sikkert ved hjelp av sin private kodebase for å låse opp nye nivåer av utviklerproduktivitet. Amazon CodeWhisperers nye tilpasningsfunksjon vil låse opp det fulle potensialet til generativ AI-drevet koding ved å sikkert utnytte en kundes interne kodebase og ressurser for å gi tilpassede anbefalinger som er skreddersydd for deres unike behov. Utviklere sparer tid ved å forbedre relevansen av kodeanbefalinger for en rekke oppgaver.

Amazon QuickSight har nye Generative Business Intelligence (BI)-forfatterfunksjoner for å hjelpe forretningsanalytikere med enkelt å lage og tilpasse visualiseringer ved hjelp av naturlig språk-kommandoer. De nye Generative BI-forfatterfunksjonene lar forretningsanalytikere enkelt beskrive det ønskede resultatet fra spørsmålsfragmenter (for eksempel «topp 10 produkter»), og QuickSight genererer overbevisende visualiseringer som enkelt kan legges til i et dashboard eller en rapport med ett klikk.