DEBATT:

NØKKELEN: I motgangstider er bedre innsikt viktigere enn reduserte markedsbudsjetter, mener artikkelforfatteren. (Foto: Isotck/NicoElNino)

Økonomisk usikkerhet krever bedre markedsføringsstrategier, ikke barberte markedsføringsbudsjetter

Den digitale revolusjonen vi alle er en del av, har fundamentalt endret kundereisen.

Publisert Sist oppdatert

 Det er allerede mange år siden Gartner avslørte at det store flertallet av B2B-kundereiser starter med et søk på nettet, i stedet for gjennom direkte kontakt fra selgere. Denne utviklingen understreker betydningen av en robust digital tilstedeværelse og nødvendigheten av å tilpasse markedsføringsstrategiene til den nye virkeligheten. Dette er spesielt viktig i tider hvor økonomien strammes til, slik tilfellet er i 2024, noe som fremhever behovet for å gjøre prioriteringer. 

Prioriteringer som blant annet bør inkludere viktigheten av å optimalisere den digitale markedsføringen, til tross for at instinktet kanskje forteller deg at du heller bør kutte i markedsføringsbudsjettet for å redusere kostnader. Derimot viser både erfaring og forskning at en mer bærekraftig strategi er å investere i datadrevne og målbare markedsføringsstrategier. Dette innebærer ikke nødvendigvis å øke de totale budsjettene, men å allokere ressurser mer effektivt mot de kanalene og metodene som tilbyr best avkastning. 

NØKKELEN: Jan Berthrand Danielsen er leder av Adform (Foto: Adform)

I en verden preget av internettets evige tilgjengelighet, blant annet ved hjelp av mobile enheter, blir det stadig mer utfordrende å skille seg ut fra konkurrentene. Strategisk bruk av teknologi og avanserte analyseplattformer blir derfor en kritisk suksessfaktor. Ved å benytte datainnsikt til å drive innovasjon, kan unike og skreddersydde markedsføringsstrategier utvikles, som effektivt treffer målgruppen og skiller merkevaren fra mengden.

Forståelsen og optimaliseringen av den digitale kundereisen blir derfor et nøkkelaspekt. Ved å analysere hvordan potensielle kunder leter etter informasjon, kan innhold og budskap tilpasses for å møte behovene gjennom ulike stadier i kjøpsprosessen. Dette fordrer en dyp forståelse av målgruppen og plattformene de benytter.

Forståelsen og optimaliseringen av den digitale kundereisen blir derfor et nøkkelaspekt.

For å redusere risikoen ytterligere, er det viktig å ha et klart bilde av hvilke markedsføringsaktiviteter som gir mest verdi. Dette kan innebære en gjennomgang og potensiell revisjon av eksisterende strategier og byråer, for å sikre at hver investert krone bidrar maksimalt til bedriftens vekst og måloppnåelse.

Når forretningsmodeller preges og påvirkes av stadig raskere teknologiutvikling, i tillegg til de økonomisk usikre tidene, er det viktigere enn noen gang å omfavne endring og møte utfordringene med riktige grep. Å utforske nye teknologier og utnytte virksomhetens data for å drive innovasjon er ikke lenger valgfritt; det er en nødvendighet for de som ønsker å lede an i markedet. Å forplikte seg til kontinuerlig innovasjon og tilpasning vil ikke bare sikre overlevelse i usikre tider, men også fremme vekst og utvikling. Da er ikke den beste strategien i usikre økonomiske tider å kutte i markedsføringsbudsjettene; snarere kreves det en endring mot smartere markedsføring.