UNDERVURDERT: It-avdelingen er av de viktigste virkemidlene for å skape vekst, mener Norgessjef i Dell Technologies, Christian Lorck. (Foto: Dell Technologies)
UNDERVURDERT: It-avdelingen er av de viktigste virkemidlene for å skape vekst, mener Norgessjef i Dell Technologies, Christian Lorck. (Foto: Dell Technologies)

Krever mer bærekraftige offentlige innkjøp

Teknologiprodusenten Dell Technologies oppfordrer egen bransje og myndigheter i EU og nasjonalt til å ta bærekraft på større alvor i anbudsprosesser.

Publisert Sist oppdatert

Dell Technologies oppfordrer europeiske myndigheter og egen bransje til å gjøre mer for å skape mer bærekraftige samfunn ved å endre på anbudsforespørsler.

– Når offentlig sektor bruker innkjøpsmakten til å kreve bærekraftige, sirkulære løsninger og produkter vil riktige tilbud vinne. Dette gir bedre samfunn og en mer fornuftig utvikling av nye typer tjenester, sier Christian Lorck, norgessjef i Dell Technologies, i en pressemelding fra selskapet.

Drøye summer

Kjøpekraften i EUs offentlige sektor er beregnet til € 1,8 trillioner per år, der it-innkjøp i 2021 vil utgjøre €45 milliarder av dette.

– Dette er store tall, og en unik mulighet for å oppnå EUs klima- og energimål og FNs bærekraftsmål, sier Lorck. 

Han mener at smarte anbud er den ansvarlige måten å bruke skattebetalernes penger på, og påpeker at dette også vil føre til lavere levetidskostnader på anskaffelsene.

Kampsak

En EU-undersøkelse fra 2017 viser at 55 prosent av EUs offentlige kontrakter fremdeles tildeles aktøren med lavest pris, tross ferske direktiv som krever mer bærekraft.

Dell Technologies ønsker at it-bransjen og offentlig sektor gjør dette til en felles kampsak. Lorck peker på at det foregår mange viktige lokale prosesser der Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) sitter i førersetet sammen med organisasjoner og leverandørindustrien.

– I Norge er vi i ferd med å gå fra å ha den uheldige normen med å kjøpe eller selge billigst, til smartere og mer helhetlige tiltak gjennom livssyklusen til det som er anskaffet, sier Lorck. Han, og selskapet, har blant annet følgende oppfordringer til innkjøpere og tilbydere:

· EU-kommisjonen må utarbeide nye retningslinjer for it-innkjøp. Videre må det hentes inn- og gjøres tilgjengelig innsikt om hvordan kjøpe smartere. 

· Nasjonale myndigheter må anerkjenne at bærekraft som standarden, og spesifikt begrunne de tilfellene der bærekraftige løsninger velges bort. 

· It-industrien vil styrke sin konkurransekraft ved å kontinuerlig legge til rette for forbedringer når det gjelder miljømessig og sosial bærekraft for produkter, drift og forsyningskjede.