BÆREKRAFTIG: Julie Dahl Benum i Norbit forklarer hvordan kretskortene gjenbrukes. (Foto: Norbit)

Norbit og Fremtind Service samarbeider for å redusere e-avfall

Har inngått samarbeid for å redusere avfall og fremme sirkulære forretningsmodeller i praksis.

Autopass-utsteder Fremtind Service har inngått avtale med Norbit ASA som teknologileverandør.

Nå samles bombrikker fra utvalgte storkunder av Fremtind Service inn og sendes til teknologiselskapet Norbits fabrikk på Røros. Der demonteres brikkene og kretskortene testes og gjenbrukes i nye brikker. Plast og batteri blir kildesortert og resirkulert.

Sirkulære forretningsmodeller

Initiativet er en del av et større satsingsprosjekt for begge parter, med mål om å utvikle sirkulære forretningsmodeller. Norbit og Fremtind Service har allerede forlenget levetiden på bombrikkene ved å bruke større batterier og optimalisere antennekonstruksjonen. Dette har ført til at brukstiden for bombrikkene er nær doblet, fra fem til ni år.

– Som en del av Fremtind-konsernet vil vi være ledende innen bærekraft i Norge. Det er med smarte løsninger i innkjøp, effektiv distribusjon og gjenbruk vi kan bidra mest og det er der vi legger den største innsatsen, sier kommersiell direktør Svein Skovly hos Fremtind Service, i en pressemelding. Han fortsetter:

– Samarbeidet med Norbit er starten på en mer sirkulær forretningsmodell og et helt konkret eksempel på gjenbruk i praksis.

Norbits erfaring med å utvikle og produsere avansert teknologi skal ha vært en viktig faktor i samarbeidet:

For Norbit er dette en del av vår bærekraftsstrategi, nemlig å utvikle, produsere og resirkulere produkter på en måte som er i tråd med den nye bærekraftskonteksten.

Julie Dahl Benum, Norbit

– For Norbit er dette en del av vår bærekraftsstrategi, nemlig å utvikle, produsere og resirkulere produkter på en måte som er i tråd med den nye bærekraftskonteksten. Materialvalg, resirkulering og forlengelse av levetid på produktene er tre av syv kriterier i EUs taksonomi for produksjon av elektroniske komponenter, som vi treffes av om kort tid. Prosjektet med Fremtind er et skritt i riktig retning for å på sikt kunne innfri disse kravene, sier konserndirektør for strategi og ESG Julie Dahl Benum hos Norbit.