INSENTIV: Forskningen fra IFS har blant annet sett på ulike insentiv bedrifter har for å jobbe med bærekraft. Her ved Per Arne Flatebø, nordisk konsulentsjef i IFS. (Foto: IFS/Olav Heggø)
INSENTIV: Forskningen fra IFS har blant annet sett på ulike insentiv bedrifter har for å jobbe med bærekraft. Her ved Per Arne Flatebø, nordisk konsulentsjef i IFS. (Foto: IFS/Olav Heggø)

Bærekraftsarbeid er reaktivt

Ny forskning ser på motivasjonen til å jobbe bærekraftig.

Publisert

Programvareselskapet IFS, offentliggjør nå en global forskningsrapport i samarbeid med med analyseselskapet Omdia, som ser på bedrifters holdninger til bærekraft og sirkulær økonomi. Undersøkelsen består av et bredt spekter av respondenter med beslutningsansvar som jobber for produksjonbedrifter i Nord-Amerika, Europa og Norden.

– Med dagens akselerasjon i klimaendringer er det stort behov for å dempe effekten på miljøet gjennom å kutte utslipp og redusere industrielt energiforbruk. Bærekraft øker på prioriteringslisten til selskap verden over, både på grunn av eksternt press fra kunder, men også statlige regulatoriske krav. I tillegg har pandemien vært en katalysator for å øke fokus på bærekraft, sier Per Arne Flatebø, nordisk konsulentsjef i IFS.

Reaktiv bærekraft

Forskningen dekker tre hovedområder om bedrifters holdninger og tilnærming til bærekraft. Den første er investeringsdrivere, for eksempel miljøansvar og hva som står i veien, som utdatert infrastruktur. Den andre er gjennomføringsstatus: sentrale områder der selskaper for tiden fokuserer sine bærekraftsinitiativer, hvilke tiltak som er gjort, og status (modenhet) på disse. Den siste er sirkulærøkonomi, industriens fokus og holdning til sirkulærøkonomi og dens viktigste fordeler.

Så hva er det som får bedrifter til å investere i bærekraft? 18 prosent oppgir at det er regulatoriske krav og insentiver som er viktigste driver for bærekraftsinitiativer i selskapet. 15 prtosent oppgir forretningsrisiko som viktigste driver, mens samme prosent oppgir økonomiske insentiver og skattereduksjoner som grunnlag.

Hele 21 prosent oppgir at uavklart ansvar internt i bedriften er den største hindringen for å investere i bærekraft.

– De relativt lave tallene for drivere for bærekraftsinitiativer avslører et reaktivt tankesett i næringslivet når det kommer til bærekraft, sier Flatebø.