UTSETTES: Det nye digitale signalsystemet ERTMS på Gjøvikbanen utsettes til nyåret. (Foto: Øystein Grue)
UTSETTES: Det nye digitale signalsystemet ERTMS på Gjøvikbanen utsettes til nyåret. (Foto: Øystein Grue)

Bane Nor utsetter innføring av digitalt signalsystem igjen

Det nye digitale signalsystemet ERTMS på Gjøvikbanen utsettes til nyåret. Systemet skulle vært tatt i bruk på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i fjor.

Publisert

Det nye digitale signalsystemet ERTMS skulle opprinnelig tas i bruk på Nordlandsbanen og Gjøvikbanen i fjor. Så ble planen at Gjøvikbanen skulle få systemet i november, mens Nordlandsbanen måtte vente til 2024. Nå er det klart at innføringen på Gjøvikbanen er utsatt nok en gang, skriver Bygg.no.

Bane Nor opplyser ikke når ERTMS skal åpnes på strekningen, men skriver på sine nettsider at de «jobber for å få tatt i bruk signalsystemet på Gjøvikbanen så raskt som mulig».

Utsettelsen gir ifølge Bane Nor ingen konsekvenser for dagens togtilbud på Gjøvikbanen.

På spørsmål fra Byggeindustrien om det er fare for at også Nordlandsbanen må utsettes, svarer Lars Jorde, direktør for ERTMS-programmet i Bane Nor at ambisjonen er å åpne Nordlandsbanen mot slutten av 2024.

– Åpning av Nordlandsbanen i slutten av 2024 forutsetter at utviklingen og testingen av det nye trafikkstyringssystemet blir tilfredsstillende og at vi får satt Gjøvikbanen i drift med ERTMS på nyåret, sier Jorde.

Bane Nor opplyser at de i fjor hadde utfordringer med ombygging av togene, og at de derfor valgte å utsette åpningen.

– Nå er vi i rute med både ombygging av tog og signalsystem, mens utviklingen og ferdigstillelse av trafikkstyringssystemet ligger bak planen, sier Sverre Kjenne, konserndirektør for drift og teknologi i Bane Nor.

Han sier trafikkstyringssystemet er så forsinket at de ikke rekker å lære opp medarbeiderne og få de nødvendige godkjenningene i tide til å sette i systemet i drift på Gjøvikbanen i november.

(©NTB)