BANK OG IKT: Liv Freihow, direktør for næringspolitikk i IKT-Norge, har kunnet ønske den første banken velkommen som IKT-Norge-medlem. Her fotografert i april i år som debattleder om utviklingen i fintech-bransjen. (Foto: Toralv Østvang)

DNB første bank i IKT-Norge

Spørsmålet om finansteknologi skal bli Norges neste vekstnæring, er kommet på dagsordenen etter at DNB har meldt seg inn i IKT-Norge.

DNB er den første banken som  har meldt seg inn i bransjeorganisasjonen IKT-Norge. Begivenheten kan ses på som et svar på utfordringen som Computerworld omtalte for en måned siden, om at banknæringen risikerer å bli utkonkurrert av teknologiselskaper med andre røtter og agendaer.

Overta betalingskjeden?

På et debattmøte hos Econa, referert her i Computerworld, ble det trukket fram et fremtidssenario der eksempelvis Amazon kunne tenkes å overta hele betalingskjeden, som en følge av nye betalingsløsninger basert på blant annet Tingenes Internett-teknologi. Econa er en interesseorganisasjon for folk som jobber innenfor økonomisk-administrative fag i Norge.

Norsk banknæring ligger imidlertid langt fremme på teknologi og har åpenbart ikke tenkt å la seg utkonkurrere av teknologiselskapene. I stedet går bransjen nå, med DNB som spydspiss, inn i tett samarbeid nettopp med it-bransjen om å samarbeide med problemstillinger knyttet til finans og teknologi.

Fintech-vekst

Det første resultatet av samarbeidet er innbydelsen til et frokostseminar denne uka der temaet er «Finansiell teknologi – Norges neste vekstnæring?», arrangert i fellesskap av nettopp IKT-Norge og DNB.

«Forutsetningene burde være gode. Norge har et av verdens mest effektive banksystem, og har i årevis levert produkter som letter hverdagen. Bankaxept, Bankid og Vipps viser at samarbeid på tvers fungerer, men hva må til for at norske aktører skal kunne konkurrere med de store teknologiaktørene i fremtiden?», spør IKT-Norge og DNB i innbydelsen til seminaret.

De to instansene utfordrer også myndighetene på tiltak for å gjøre Norge til et sentrum for utvikling av finansiell teknologi, heter det.