TRYGGERE: Norske og svenske it-ledere har blitt tryggere på hvordan lover og regler treffer virksomheten, mener Bjart Kvarme i Basefarm. (Foto: Bo Mathisen)
TRYGGERE: Norske og svenske it-ledere har blitt tryggere på hvordan lover og regler treffer virksomheten, mener Bjart Kvarme i Basefarm. (Foto: Bo Mathisen)

Nær halvparten av større virksomheter bruker skyen for fullt

Innovasjon og fleksibilitet større motivatorer en sparte kostnader.

Nærmere halvparten av større virksomheter i Norge og Sverige har tatt skyen fullt ut i bruk. Nå er økt innovasjonshastighet, fleksibilitet og optimalisering av it-baserte aktivi­teter drivkrefter for bruken. Tidligere var lavere kostnader som stod i sentrum for oppmerksomheten, skriver Basefarm i en pressemelding.

Funnene kommer frem i selskapets dybdeanalyse «The Cloud Report 2021». Kantar har gjennomført undersøkelsen blant 442 it-ledere i Norge og Sverige.

Den første undersøkelsen kom i 2017. Da var skyen ukjent for mange og skepsisen høy. I 2017 var 46 prosent av respondentene bekymret for skyens sikkerhet. I 2021 er dette falt til 35 prosent. En av de største endringene siden den første undersøkelsen er andelen som ser lover og regler som største barriere. Denne har falt med hele 32 prosentpoeng, fra 68 til 36 prosent.

Hadde det ikke vært for Schrems II-dommen hadde bekymringene rundt dette være enda mindre.

– Denne endringen skyldes mye at respondentene er blitt tryggere på hvordan lover og regler treffer virksomheten deres. I tillegg har både Microsoft og AWS etablert seg med landingssoner i henholdsvis Norge og Sverige, noe som er viktig for mange organisasjoner. Hadde det ikke vært for Schrems II-dommen hadde bekymringene rundt dette være enda mindre, sier Bjart Kvarme, Country Manager for Norge i Basefarm, i pressemeldingen.

Generell høy innsikt

88 prosent av respondentene i undersøkelsen har startet eller er godt i gang med sky-arbeidet. Det betyr ikke at de resterende 12 prosent ikke har oppdaget skyen, men at ulike vurderinger har holdt dem utenfor. «Trenger ikke», svarer 27 prosent av disse. «Manglende sikkerhet og kontroll, samt behov for lokal server» oppgir 31 prosent som årsaken. 13 prosent syns skyen er for dyr.

– Ved analyser som dette søker man ofte etter forskjeller. Et interessant funn er at svarene ikke varierer så mye fra respondenter på forskjellige stadier av skyreisen. Vi tar dette som et tegn på generell høy innsikt blant it-lederne i hva skytjenester innebærer, sier Kvarme.

Andre funn i undersøkelse:

  • Fleksibilitet og kostnadsbesparelser er viktigste drivere for skyreisen.
  • Relativt lite variasjon i vurderingene til respondentene på tvers av modenhetsskalaen reflekterer generell høy kjennskap blant it-ledere til skyens muligheter og egenskaper.
  • Etterhvert som virksomheter blir kjent med skytjenestenes faktiske egenskaper blir bekymringene for sikkerhet mindre.
  • Regler og reguleringer befester posisjonen som barriere på tvers av ulike virksomheters skymodenhet, men har falt kraftig fra Basefarms første skyundersøkelse fra 2017.
  • Undersøkelsen bekrefter hovedtrenden hvor virksomheter vil ta skyen stadig mer i bruk.
  • I 2021 er det en klar tendens til mer fokus på Big Data, AI og maskinlæring og datadrevne tankesett.
  • Mer enn halvparten av de 442 respondentene i undersøkelsen føler bruken av skytjenester som «meget trygg». Under 10 prosent svarer «ikke trygt».
  • Undersøkelsen viser at å finne riktig kompetanse og ressurser er det viktigste fokusområdet i 2021.
  • Aktiviteten i virksomhetene øker med stadig flere DevOps-teams og større forventet økninger på områder som IaaS og SaaS.