SNORKLIPPING: Som seg hør og bør når et datasenter åpnes, så var det en kabel og ikke et bånd administrerende direktør i Basefarm, Fredrik Ohlsén (t.v.) og ordfører i Lørenskog kommune, Ragnhild Bergheim, sammen klippet under åpningsseremonien. (Foto: Basefarm / Iryna Yuzhyna)

Best å være i byen

Basefarms nyeste datasenter Osl5 er offisielt åpnet. Nærhet til storbyen er selskapets argument for å velge akkurat dem.

Publisert Sist oppdatert

En snau 20 minutters kjøretur nord for hjertet av hovedstaden ligger det nyeste datasenteret til Basefarm. I en bygning fra 80-tallet oppført av ærverdige Elektrisk Bureau, der det en gang ble produsert telefonapparater, har Basefarm de siste par årene ominnredet til et moderne datasenter.

Det var første byggetrinn på 1.500 kvadratmeter dataromkapasitet selskapet nå åpnet offisielt. Totalt har bygningen plass til 6.000 kvadratmeter med datarom. Basefarms hovedargument for å velge dette datasenteret er den sentrale beliggenheten.

Europeisk hovedstad

Da administrerende direktør i Basefarm, svenske Fredrik Ohlsén, holdt sin åpningstale, så brukte han ikke lang tid til å komme til det som er selskapets hovedpoeng.

— Vi er veldig nær Oslo. Det betyr selvsagt at forsinkelsen blir minimal, men vi kan også dra nytte av beredskapstiltakene som finnes i en europeisk hovedstad. Vi snakker om nettverk og strømforsyning, det finnes veldig mye redundans i dette området, understreket Ohlsén.

— Videre er vi veldig nære de største it-selskapene, slik at vi kan sikre nasjonale ressurser og kapasitet. Vi er selvfølgelig også nær Gardermoen, slik at vi kan få internasjonale kapasiteter og ressurser hit veldig raskt, la han til.

Grisgrendt eller sentralt?

Uten å nevne navn på sine konkurrenter, der de fleste holder til i kraftkommuner omkring i landet, tok Ohlsén til orde for fordelene ved å ikke befinne seg i grisgrendte strøk.

— Så er det slik at arbeide her i Lørenskog, når man sammenligner med å jobbe nede i en gruve, langt nede i et fjell, eller langt borte i en fjord, bare det å ta seg dit – i Lørenskog er vi nære, det er her det skjer. Det er viktig å huske.

I en liten paneldebatt etter selve åpningsseremonien fikk han støtte for dette synet fra enkelte av de innbudte gjestene.

— Noen vil ha ting i en fjellhall, noen vil være her, så det er forskjellige krav. Men det vi ser, er at mange store kunder ønsker å være nær der de får tak i høyt kvalifiserte ansatte, der hvor det er et miljø å være i, og der hvor du er nær flyplasser og der hvor tingene skjer. Så må det settes opp mot hva det koster, med tanke på tomtepriser og så videre, å etablere seg her, sa Finn Kr. Aamodt i Innovasjon Norge.

Større enn naboen

Den nyansatte direktøren for kolokasjon og datasentertjenester i Basefarm, Anders Korshavn, benyttet i sitt innlegg anledningen til å komme med et lite spark i retning av sin forrige arbeidsgiver.

— Vi har et datasenter på seks tusen kvadratmeter, så må jeg minne om at det er netto kundeareal, eller «white space», som bransjen liker å kalle det. Det er selvfølgelig litt større enn det datasenteret som er bygd litt lengre bort i gata her, borte på Fet. Det var også litt inspirerende for meg å ta fatt på et datasenter som tross alt er litt større enn det Digiplex bygde, sa Korshavn muntert.

Selv om ikke anlegget er nybygd fra bunnen av, lover Korshavn likevel at Osl5 skal kunne være en svært fleksibel løsning for de som velger å flytte inn der.

— Dette anlegget er unikt, det er i en eksisterende bygning, men likevel har vi en stor grad av fleksibilitet når vi skal bygge ut, understreket han.

— Det gir oss en unik mulighet til å lage de løsningene som kundene våre ønsker. Om det er vanlige datarom, eller om det er luftkjølte rom, vannkjølte rom, EMP-beskyttete rom eller ekstra type sikkerhet, så kan vi bygge akkurat det vi ønsker, forklarte Korshavn.

«Edge computing»

Korshavn brukte også anledningen til å peke på beliggenheten som et viktig poeng i den avsluttende paneldebatten.

— Våre viktige salgpoenger her er nærhet til kvalifisert arbeidskraft, nærhet til store befolkningssentre, og man kan tenke seg en del datarelaterte oppgaver som krever nærhet til brukerne. Det vil være interessant å legge til datasentre som er nære de største byene, det som kalles «edge computing», forklarte han.

Korshavn peker ut en relativt ny trend innen bruk av datasentre som blant annet er en følge av Tingenes internett (IoT – Internet of Things). For smartby-teknologier finnes det en rekke anvendelser som er tidskritiske. Kontroll av trafikkavvikling, autonome droner som trenger støtteprosessering, og andre slike løsninger krever datakraft så nær som mulig. Dette omtales som «edge computing», og forutsetter at tidsforsinkelsen til datakommunikasjonen mellom ting og datasenter blir så lav som overhodet mulig. Dette mener Basefarm at de er i posisjon til å levere med sitt nye datasenter.