VENDER TILBAKE: Øystein Roghell returnerer til BDO. (Foto: BDO)

Returnerer til BDO

Øystein Roghell er ny direktør Rådgivning i BDO Stor-Oslo.

Roghell jobbet i BDO i perioden 2013-2020, først med offentlige utredninger og analyser på oppdrag for våre kunder i samfunnsnyttig og offentlig sektor, deretter med kvalitetsledelse. Roghell er utdannet sosiolog, har omfattende erfaring med risikostyring og kvalitetsledelse fra privat og offentlig sektor og nå sist som Head of Risk & Compliance hos Azets.

- Jeg ser frem til å kunne bidra med min erfaring for å hjelpe BDOs kunder og mine kolleger med å nå sine mål, sier Roghell, som vil få hovedansvar for utviklings- og analyseprosjekter knyttet til organisering og implementering av overordnede kontrollfunksjoner i privat og offentlig sektor, samt inngå i vårt sentrale team for internrevisjon og forvaltningsrevisjoner i privat, offentlig og samfunnsnyttig sektor.

- Øystein vil tilføre rådgivning en betydelig faglig tilleggsdimensjon, med særskilte styrker innenfor organisasjonsfaget, sier Morten Thuve, Partner og leder for rådgivning i BDO.

Roghell tiltrådde som direktør 1. august.