UNDER LUPEN: Det er store muligheter i teknologien, men mange synes den digitale overgangen er krevende. Nå skal et nytt utvalg vurdere om det er behov for tiltak som kan bidra til at kontanter vil være tilgjengelige og anvendelige fremover. (Foto: Istock)

Nytt utvalg skal se på fremtidens betalingssystemer

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gjøre en helhetlig vurdering av betalingsfeltet, inkludert kontantenes rolle.

Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal se på hvordan man kan sikre trygge og enkle betalinger for hvermannsen fremover.

– Det er viktig at folk også i fremtiden skal kunne betale på en trygg og enkel måte. Det er store muligheter i teknologien, samtidig som vi må ivareta også de gruppene som synes den digitale overgangen er krevende. Dette blir en bred og god gjennomgang for å sikre et godt betalingssystem for fremtiden, for samfunnet og for den enkelte i hverdagen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Kontanter under lupen

Ved behandlingen av Finansmarkedsmeldingen 2021 ba Stortinget regjeringen om å nedsette et offentlig utvalg for å vurdere kontantenes rolle i samfunnet fremover. Utvalget som nå er satt ned, skal gjøre en bred og helhetlig vurdering av betalingsfeltet, inkludert kontantenes rolle. Utvalget skal blant annet vurdere om det er behov for tiltak som kan bidra til at kontanter vil være tilgjengelige og anvendelige fremover, heter det i meldingen.

Videre skal det diskuteres om noen av de ønskelige egenskapene ved kontanter også kan ivaretas gjennom nye betalingsmidler og -instrumenter, for eksempel digitale sentralbankpenger eller private digitale penger, eller gjennom nye løsninger for bruk av kontopenger.

Utvalget består av fagpersoner med kompetanse og erfaring fra blant annet bankvirksomhet, betalingsinfrastruktur, finansiell inkludering og beredskap.

– Dette er noe som handler om din og min hverdag, vi er alle avhengige av betaling og betalingsløsninger. Utvalget som nå settes ned, har bred kompetanse, og jeg er sikker på at utvalgets arbeid vil gi oss et solid grunnlag for å kunne ta gode valg om fremtidens betalingssystem, som ivaretar alle de ulike hensynene som vi må ta, sier finansministeren.

Utvalget, som skal levere sin utredning innen 15. november 2024, består av:

Direktør Torbjørn Hægeland, Oslo (leder)

Forskningssjef Maria Bartnes, Trondheim

Daglig leder Eivind Gjemdal, Oslo

Professor Hilde Hauge, Bergen

Eldreombud Bente Kristin Lund Jacobsen, Ålesund

Administrerende direktør Lisbet Karin Nærø, Bergen

Førsteamanuensis Espen Sirnes, Tromsø

Spesialrådgiver Kjetil Gåsemyr Staalesen, Oslo