PLATTFORM: Georg Olav Ramstad i Nets har sikret seg Sbanken som kunde av selskapets nye PSD2-plattformtjeneste. (Foto: Nets/Morten Brakestad)

Sbanken valgte Nets

Når EUs nye betalingstjenestedirektiv trer i kraft, vil plattformer for utveksling av kundedata kunne spille en viktig rolle framover. Sbanken satser på det, og har valgt Nets’ løsning.

Publisert Sist oppdatert

Når den nye utgaven av EUs betalingstjenestedirektiv «Revised Payment Service Directive», forkortet PSD2, trer i kraft i Norge, vil alle banker være pålagt å tilby API-er som understøtter utveksling av kontoopplysninger og betalingstransaksjoner.

Dette betyr at framtidens bankapper vil kunne inneholde saldoopplysninger fra flere banker, og at langt flere aktører vil kunne tilby betalingstjenester. De eksisterende bankene og betalingsformidlerne har naturligvis forberedt seg på dette i lang tid allerede.

Standardisert plattform

Betalingstjenesten Nets har utviklet det de kaller «Open Banking Access», som er en plattformtjeneste som er ment å stå mellom bankene og andre finansinstitusjoner og tilby informasjonsutveksling mellom disse over PSD2-API-ene. Dette omtales også som en «Third Party Provider».

Samtidig lager de deltakende bankene og betalingsformidlerne sine egne løsninger mot sluttkundene. Det er her mange har spådd at konkurransen mellom banker og andre aktører vil stå; kundene vil velge sin favoritt-app, og ikke lenger sin favorittbank.

– Bank som vi kjenner det vil endre seg radikalt, sier Frode Åsheim, sjef for Nets i Norge i en pressemelding

– Vi har utviklet en løsning som gir bankene det verktøyet de trenger for å bli klare for den nye reguleringen (PSD2) som igjen åpner for Open banking, sier Georg Olav Ramstad, ansvarlig for salg av Open Banking i Nets i pressemeldingen.

Tilrettelagt plattform

Sbanken, tidligere kjent som Skandiabanken og Norges første rene internett-bank, har altså nå inngått en avtale med Nets om å bruke Nets’ plattform for PSD2-baserte tjenester.

– Sbanken har valgt Nets som strategisk partner i forhold til å utnytte mulighetsrommet knyttet til PSD2. I første fase vil det være relevant å koble seg mot andre norske banker, siden vi vet at det mange kunder i dag som benytter mer enn en bankforbindelse. Med den nye plattformen til Nets ligger alt til rette for dette, sier Christoffer Hernæs, digitaldirektør i Sbanken i pressemeldingen.

– Det er et sterkt signal når en innovativ og fremoverlent bank som Sbanken velger våre løsninger, sier Ramstad.

– Vi tror bankene i Norge vil nyte godt av innføring av PSD2 og mulighetene som kommer i kjølvannet av direktivet. Dette vil bidra til forenkling av en rekke prosesser og muliggjøre nye tjenester, ved at de kan få tilgang til konti i utlandet, for eksempel i forhold til arbeidsinnvandrere, avslutter Ramstad.