RISIKOSTYRING: Innkjøpssamarbeid velger styringsplattform fra SAS Institute. (Illustrasjonsfoto: Istock)

Sparebanker velger SAS

Innkjøpssamarbeid inngår tosifret millionavtale om ny plattform for risikostyring og analyse levert av SAS Institute og partner Capgemini.

De tre bankene Sparebanken Sør, Sparebanken Sogn og Fjordane og Helgeland Sparebank har gjennom et innkjøpssamarbeid valgt ny løsning for blant annet risikostyring fra SAS Institute i en ny avtale verdt et tosifret millionbeløp, ifølge en pressemelding.

Avtalen har en varighet på tre år. Samarbeidspartner Capgemini skal stå for implementeringen.

- SAS Institute har sammen med Capgemini levert flere tilsvarende prosjekter for norske banker, sier Kåre Nygård, administrerende direktør i SAS Institute. Han legger også til at prosjektet i hovedsak skal leveres av norske ressurser.

Risiko og lønnsomhet

Plattformen skal gi bankene bedre systemer for utvikling av risikomodeller, analyser, kontroll, styring og rapportering. Målet er balansen mellom risiko og lønnsomhet. 

- Kontroll på egne data og verktøy, som gjør bankene i stand til å utvikle egne løsninger til bruk i kredittinnvilgelse, kredittoppfølging og porteføljestyring, er sentralt i denne avtalen, sier prosjekleder Magne Kvaslerud fra Sparebanken Sør. 

En ny integrasjonsplattform og datavarehus fra SAS Institute skal sørge for at bankene får bedre tilgang og kontroll med egne kundedata, som i dag driftes av bankenes kjerneløsnings-leverandør.

- Med et nytt datavarehus fra SAS Institute vil vi få en ny grunnplattform med et godt økosystem for risikostyring, som også vil kunne benyttes innenfor andre forretningsområder i bankene, sier Kvaslerud.

Prosjektet vil løpe frem til sensommeren 2017.