GRUNNLEGGENDE: Dersom vi ikke kan stole på de som utvikler løsningene, har de ingen verdi, mener artikkelforfatteren. (Illustrasjon: Skauge)
GRUNNLEGGENDE: Dersom vi ikke kan stole på de som utvikler løsningene, har de ingen verdi, mener artikkelforfatteren. (Illustrasjon: Skauge)

Uten tillit fungerer ikke dataplattformen

Utnyttelse av data representerer enorme muligheter for samfunn og næringsliv – men er null verdt hvis kunder og innbygger ikke tør å stole på løsningene eller oss som utvikler dem.

Publisert

Management-guruen W. Edwards Deming skal en gang ha uttalt at «In God we trust. All others must bring data.» Hvis han hadde rett og alt hadde handlet om teknologi alene, ville det sett lyst ut akkurat nå. Vi er midt i en revolusjon som endrer og former måten vi høster og utnytter data på.

Eksemplene er mange. Telenor kan analysere mobildata og fortelle redningsetatene hvor det er mest folk i påskehøytiden. Statnett sine droner tar bilder av infrastruktur og transformatorstasjoner og bruker AI til å tolke dem for å bestille vedlikehold før feil oppstår. Og vår egen dataplattform, eLogiq, utnytter både kundenes data og Element Logics erfaring for å effektivisere logistikk- og lagerflyten. På sikt er målet at plattformen skal kunne generere innsikt og prediksjon som muliggjør en helautomatisk varelagerløsning som optimaliserer seg selv.

Vi er midt i en revolusjon som endrer og former måten vi høster og utnytter data på.

Ord som datavarehus, stordata og «data lakes» sitter løst når bransjen møtes eller nå vi treffer eksisterende og mulige kunder. Vi snakker om, og lærer stadig mer om å samle, gruppere og analysere data, etablere korrelasjoner, finne clustre og mønstre i disse – og ved hjelp av maskinlæring; generere prediksjoner som igjen legger grunnlaget for automatiserte, selvstyrte systemer.

Og hvis alt hadde handlet om teknologien alene, ville Deming hatt rett og gode data ville vært nok. Men så enkelt er det ikke. Tilliten som er nødvendig for at kunder og privatpersoner skal stole på de nye løsningene, er under press. Det skyldes ikke minst den rivende utviklingen innen AI-drevne chatbot’er som ChatGTP og Microsofts annonserte Copilot som snart dukker opp i 365-universet..

DIREKTØR: Sutharshan Nadarajah er teknologidirektør i Element Logic. (Foto: Element Logic)
DIREKTØR: Sutharshan Nadarajah er teknologidirektør i Element Logic. (Foto: Element Logic)

Ikke uten tillit

Undersøkelser som er gjennomført, særlig i USA, de siste årene, viser at 45 % av de spurte er like bekymret som begeistret i møte med ny AI-teknologi. I en Forbes-undersøkelse fra 2021 sier 80 prosent at de ikke har tillit til AI-baserte systemer. Selv de som tar data- og AI-drevne løsninger i bruk og baserer seg på informasjon og beslutninger som blir automatisk generert, uttrykker en viss skepsis.

Da Element Logic lanserte dataplattformen eLogiq, var denne skepsisen noe vi måtte ta på alvor. Vi hadde allerede erfaring med kunder som, naturlig nok, hadde et stort informasjonsbehov i møte med en løsning som ønsket å koble seg på deres egne lager- og logistikksystemer. Også når målet med løsningen utelukkende handler om å skape verdi for kunden.

Årsaken til skepsisen i møte med disse lukkede dataplattformløsningene og AI-systemene handler i stor grad om tillit. I undersøkelsene som er referert ovenfor, opplever de spurte at det er utrygt å basere seg på beslutninger som er tatt uten at resonnementet som fører til beslutningen er tilgjengelig og kan etterprøves. Såkalt «blackbox-AI» - der til og med programmererne noen ganger ikke kan forklare sammenhengen mellom input og output, eller lukkede dataplattformer som kundene blir bedt om å stole på, kan lett føre til det motsatte; usikkerhet, skepsis og mistillit.

Kommunikasjon og åpenhet er nøkkelen

Hvis vi skal klare å realisere potensialet som ligger i dataplattformteknologi, maskinlæring og blackbox-AI, er vi nødt til å ta denne mangelen på tillit alvorlig. Gjør vi det kan vi gjøre flere grep som både styrker relasjonen mellom oss og kunden og som øker sjansen for at vi får mulighet til å realisere potensialet som ligger i den dataplattformen som vi har, og fortsetter å utvikle.

  • Gi brukerne tilstrekkelig innsikt i plattformen
    Hvis brukerne skal stole på AI-genererte beslutninger, må de forstå hvordan data som de selv bidrar med, blir analysert og brukt i prosessen frem mot resultatet. Et eget fagfelt, eXplainable AI (XAI) beskjeftiger seg med denne tilnærmingen. Dette handler ikke om å gi fra seg forretningshemmeligheter eller konkurransefortrinn, men om å gi forklaringer som skaper tillit.
  • Vær konkret, men relevant
    Når det kommer til dataplattformteknologi er det min erfaring, etter utallige messebesøk, at mange leverandører fortsatt er mest opptatt av dashboards, visualiseringer, og elegante grensesnitt. I arbeidet med, og lanseringen av eLogiq, har vi i stedet lagt vekt på å være konkrete, uten å bli for kompliserte. Hvis vi skal få kundene med oss må vi kommunisere på en måte som gjør budskapet relevant, uten å forenkle så mye at de opplever funksjonaliteten vi selger som en avansert rapportgenerator. Vi må fokusere mer på applikasjoner, utfall, verdiskapning og resultater – mindre på datastrømmer, integrasjon, formater og prosesser. Sånn får vi kundene med på en reise der de forstår funksjonaliteten og ser mulighetene som ligger i den nye teknologien.
  • Skap resultater
    I bunn og grunn er det dette det handler om; resultater. En effektiv måte å skape tillit på, er å vise kundene at vi forstår dem og markedene de operer i. Da skjønner de også at vi evner å sette dataene de gir oss tilgang til, inn i en kontekst som øker den totale verdien. Og når vi klarer å vise kundene våre at takken for tilliten, er varelagerløsninger som fikser problemer før de oppstår, som organiserer en stadig mer effektiv plukkeprosess, lærer av feil og utvikler seg basert på erfaring, vil også behovet for å se inn i boksen bli mindre.

Én definisjon på tillit er å stole på at en person eller en virksomhet kan ta gode beslutninger på vegne av deg selv. Vårt mål må være at den personen eller virksomheten også kan være en dataplattform som eLogiq eller en AI-drevet automatiseringsmotor.